#BNmøte

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 18. februar 2022 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 17. februar 2022 kl. 10.00

«Sykehus hjemme»: Sykehusreformen legger opp til mer behandling i hjemmet. Det gir rom for innovasjon og digitalisering, men er vi forberedt på mulighetene og utfordringene?

Helseforetak, næringsliv, frivillige aktører og utdanningsinstitusjoner må samarbeide for å møte behovene og de nye forretningsmodellene som oppstår, motivere til innovasjon og sette brukeren (pasienter, pårørende og ansatte) i sentrum. Vi spør:

 • Hvordan navigerer enkeltindividet når mer behandling skal gjøres hjemme?
 • Hvilken rolle kan næringslivet ta, og hvordan bør helseforetak, private og frivillige aktører rigge seg?

Møt blant annet Stener Kvinnsland (Helse i Hardanger), Ingrid Stenstadvold Ross (Kreftforeningen) og flere andre.

SE PROGRAM

Servering av frokost fra kl 08.00. Fri inngang.

MELD DEG PÅ HER

Møtet er gratis og åpent for alle!

SE PROGRAM

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 18. februar 2022 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 17. februar 2022 kl. 10.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

#BNmøte

 • 08.00

  Frokost, registrering og fotoutstilling

 • 08.30

  Smarte løsninger hos Helse i Hardanger

  Skal helsevesenet lykkes med å møte de store helseutfordringene, må vi klare å mobilisere pasientenes egne ressurser i arbeidet med å oppnå betre helse. Hva skjedde da pasienter, pårørende og ansatte fikk apper som hjelp til selvhjelp? Hva annet skjer i Helse i Hardanger?

  Stener Kvinnsland, styreleder for bl.a. Helse i Hardanger

 • Frivillighetens rolle – muligheter og utfordringer

  Hvordan ser Kreftforeningen og dens medlemmer på «Sykehus hjemme», og hvilke behov har eksempelvis kreftpasienter ved utstrakt bruk av hjemmebehandling?

  Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær for Kreftforeningen

 • Kraftløs, motløs og med dårlig kognitiv fungering

  Historien om hva som skjedde da jeg kom under Helse i Hardangers vinger.

  Ingerid Sofie Oppedal, lærer som ble smittet av covid på jobb - les hennes historie her (NRK Vestland).

 • Bergen kommunes erfaringer med mer hjemmebehandling

  Kommunens erfaringer med hvilke behov som oppstår når det blir mer behandling hjemme. Hvordan bør de møtes, hva trengs av innovasjoner og digitalisering og hvordan bør samarbeidet mellom aktørene organiseres for best mulig effekt?

  May Ruth Tolleshaug, programleder for Smart omsorg i Bergen kommune.

 • Digitalt tilsyn og pårørendeinvolvering – fremtidens løsning for å håndtere eldrebølgen

  Eksempler på norskutviklet, verdensledende velferdsteknologi som hjelper kommuner og spesialisthelsetjenesten i å tilby gode og sikre tjenester til sine pasienter.

  Endre Valdersnes, leder forretningsutvikling region Vest, Atea

 • Sammen om verdiskapingen - for en bærekraftig helsesektor

  Kostnadene øker i takt med behovet for helsehjelp. Utfordringene vi står ovenfor, kan vi ikke finansiere oss ut av. Vi må tenke smartere og vi må jobbe sammen. Hvordan kan vi bygge lavterskel og forebyggende helsetjenester som møter pasienten der de er? Hvordan kan næringslivet samarbeide med det offentlige og hva slags utfordringer møter vi på da?

  Øyvind Grimsgaard, COO i Youwell

 • Brukerperspektivet i testing

  Alle nye behandlinger som skal tas i bruk, må først testes grundig teknisk, og deretter sammen med fagfolk og frivillige pasienter. Hvordan får folk vite om denne muligheten? Og hva kan et oppstartsselskap som skal levere løsninger til behandling hjemme gjøre for å redusere risikoen, for å sikre trygg og sikker behandling hjemme for pasienter og fagfolk? Vi får en smakebit på to ulike innovasjonsprosjekt som vil være del av løsningene; MED.hjelper-prosjektet og et testlandslag under oppbygging sammen med Norwegian Smart Care Lab.

  Tone Skår, prosjektleder innovasjon i VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap AS)

 • Arrangementet ledes av Sverre Simen Hov, koordinator for ekspertgruppe Helse og ansvarlig for møtearenaen i Bergen Næringsråd.

 • 10.00

  Slutt

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Bedrift / Organisasjon

Berit Angelskår Alrek helseklynge
Elisabeth Stenhjem Årstad VGS
Christine Horne Eikeland Atea
Endre Valdersnes Atea
Stian Monstad Atea AS
Fredrik Stegen Atea AS
Rune With Atea AS
Jo Inge Gåsvær Avans Soma AS
katrine monsås Axbit As
Hilde Onarheim Bergen Kommune
Mat Ruth Tolleshaug Bergen kommune Smart omsorg
Lars Olav Gåsdal Bergen kommune- Responssenteret
Helge S Dyrnes Bergen Næringsråd
Sverre Simen Hov Bergen Næringsråd
Nicoline Wiederstrøm Bergen Næringsråd
Veronica Otteraaen Bergenhus hjemmebaserte tjenester
Anri Hebib BN
Trude Vaaga ConseptNORD AS
Eirik Fausa Danske Bank
Ann Christin Hauge Lund Danske Bank
Torleif Makussen Lunde Eitri
Stian Petersen EY
Frode Ljones FLC
Kristine Stangenes Folkehelseinstituttet
Ida Kristine Sangnes Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ingrid Bernath Haukeland universitetssjukehus
Synnøve Glesnes Haukeland universitetssjukehus
atle halvorsen Haukeland universitetssjukehus
Anne Cecilie Lian Lie Haukeland universitetssjukehus
Inger Thormodsen Haukeland universitetssjukehus
Tone Kleiveland Health Optimizing Bergen
Alf Henrik Andreassen Helse Bergen
Cathrine Bjorvatn Helse Bergen
Thor Andre Ellingsen Helse Bergen
Geir Granerud Helse Bergen
Ann-Kristin Øren Helse Bergen / Haukeland universitetssykehus
Hege Rob Moi Helse Bergen HF / Haukeland Universitetssykehus
Hans Petter Eikesdal Helse Bergen HF, Kreftavdelingen
Sissel Aase Børve Helse i Hardanger
Stener Kvinnsland Helse i Hardanger
Kari Laupsa Helvik Helse i Hardanger
Kari Britt Hagen Helse-Bergen
Ivar Hillestad Hill&Co Advokatfirma
Monica W. Nortvedt Høgskolen på Vestlandet
Ragnhild Ihle Høgskulen på Vestlandet
Vidar Daatland Høyskolen Kristiania
Lise Amundsen HUS, palliativt team, seksjon smertebehandling og palliasjon/Fysioterapiavd
Dag Rune Storelid Ingen
Dag Rune Storelid Ingen.
fredrik Isdal Isdal Consult AS
Randi Larsen KODE
Jacob Conradi Kreftforeningen
Berit Jevnaker Kreftforeningen
Hilde Kleppestø Kreftforeningen
Ingrid Stenstadvold Ross Kreftforeningen
Geir Vangsnes Kreftforeningen
Asle Wingsternes Kreftforeningen
Ole-Bjørn Gjerde Kvasshovd AS
Sturle J Monstad Monstad & Silgjerd AS
Roald Kvam Motitech AS
Sissel Myklebust Eikanger NAV Tiltak, Intro og Marked
Turi Borgund Norconsult AS
Reidunn Waag Norconsult Bergen
Borghild Midttun Norengros KJ Brusdal as
Inger-Johanne Tjoflaat Proactima
Lene Søvold Psykolog, mental helse rådgiver, forsker
Ingerid Sofie Oppedal Sandgotna skole
Nathalie Puaschitz Senter for omsorgsforskning, Høyskolen på Vestlandet
Hans Inge Myrvold Stortinget Hordalandsbenken
Janne Berg Tryg
Hildegunn Berge Tryg
Kjersti Drivenes Tryg
Therese Haugland Tryg
Margrethe Østervold Tryg
kristine Skulstad Tryg
Karoline Andresen Tryg Forsikring
Cecilie Bjelland Tryg Forsikring
Maria Bratseth Tryg Forsikring
Kari Andresen Førde Tryg Forsikring
Hans Fredrik Hag Tryg Forsikring
Emil Johan Mathias Rosseland Tryg Forsikring
Anne Fjeldsbø UiB
Bettina S. Husebø UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Dorthe Hatletvedt Universitetet i Bergen
Sidsel Ellingsen VID vitenskapelige høyskole
Trine Oksholm VID vitenskapelige høyskole
Bjarte Sjøtun VIEW Ledger AS
Tone Skår VIS Innovasjon
Espen Rostrup VIS Vestlandets Innovasjonsselskap AS
Randi-Luise Møgster Viseadm dir Helse Bergen HF
Øyvind Grimsgaard Youwell
Camilla Strand Youwell
jonny klemetsen Youwell/Sonat