E39 og E134

Informasjon

Min side
Sted
Digital sending
Tid
Torsdag 8. april 2021 kl. 13.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 8. april 2021 kl. 12.00

NTP 2022–2033 er snart klar – hva har regjeringen prioritert?

Nasjonal transportplan for 2022–2033 blir lagt fram før påske, og Veikonferansen blir i år viktigere enn noen gang. Fokus blir på samspillet mellom våre nasjonale transportkorridorer E39 og E134. Alle gode krefter, næringsliv og offentlig, må bidra fram mot NTP-vedtak før sommeren.
Konferansen er i år digital.

Sentrale aktører som deltar:

  • Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf)
  • Leder i Stortingskomiteen for samferdsel, Helge Orten (H)
  • Nestleder i Stortingskomiteen for samferdsel, Bård Hoksrud (Frp)
  • Stortingsrepresentantene Øystein L. Hansen (Ap), Terje Halleland (Frp), Egil Knutsen (Ap), Sverre Myrli (Ap), Bengt Fasteraune (Sp) og Solveig Abrahamsen (H)
  • Fylkesordførerne i Rogaland, Vestland og Vestfold og Telemark
  • Hordfast-leder Øyvind Halleraker utfordrer dem som kjemper for E39 – og dem som vedtar NTP
  • E134 Haukelivegen-leder Pål Kårbø, utfordrer dem som kjemper for E134 – og dem som vedtar NTP
  • Hva er fakta om næringstrafikk på de viktigste veiene mellom vest og øst? Helge Ytreland fra Rogaland fylkeskommune gir oss de viktigste funnene fra Transportøkonomisk analyse
  • Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet har snakket med engasjerte aktører fra næringslivet i regionen
  • Atle Kvamme fra Bergen Næringsråd, Tormod Andreassen fra Næringsforeningen i Stavanger, Sigurd Ur fra NHO Rogaland og Helge Gjøsæter fra Leirvik AS


MELD DEG PÅ HER

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}