Informasjon

Min side
Tid
Torsdag 24. september 2020 kl. 09.00 - 10.45

Hvilke veier og baner skal bygges i Vestland de neste årene? Nasjonal transportplan er på vei inn i finalerunden. Er vi med der, eller har alle andre passert oss på oppløpssiden?

På Transport- og Logistikkdagen vil vi starte med de store linjene, for så å ta for oss det lille bildet i byens logistikk- og fremkommelighetsutfordringer.

Vi utfordrer samferdselsminister, vegdirektør, fylkeskommunen og Bergen kommune på hva som skal bygges når. Og ville vi fått mer vei og raskere utbygging om Nye Veier fikk slippe til på Vestlandet?

Korona har vært en festbrems for de fleste og en game-changer for næringslivet. Hvilke effekter har dette hatt for transportbransjen, og hvordan takler man omstillingene?

Og hvordan øker vi fremkommeligheten i Bergen? Gjennom nye logistikkløsninger, eller med forbud mot mikromobilitet?

SE PROGRAMMET HER

Følg sendingen direkte Facebook-siden til Bergen Næringsråd (facebook.com/bergenchamber/live) fra kl. 09:00, torsdag 24. september.


Konferansen er et samarbeid mellom:

Digital konferanse

Følg sendingen direkte Facebook-siden til Bergen Næringsråd (facebook.com/bergenchamber/live) fra kl. 09:00, torsdag 24. september.

 • 09:00

  DET STORE BILDET ...

 • Prioriteringer og vanskelige valg

 • NTP 2022-2033 går inn i finalerunden. Er Vestlandet med, eller forbiløpt?

  Hva legges til grunn for prioriteringene?

   • Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)
   • Jon Askeland (Sp), fylkesordfører, Vestland fylkeskommune
   • Byråd Thor Haakon Bakke (Mdg), Bergen kommune


 • Slik prioriterer statens to byggherrer

  Hva hvis dere fikk velge?

  Sotrasambandet, E16, Hordfast, Øst-Vest?
  Ringveg Øst/Vågsbotn-Klauvaneset og Bybanen?

   • Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen
   • Direktør Planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland, Nye Veier

 • Megatrender utfordrer transportnæringen på Vestlandet

  Hva er mest utfordrende?

  Koronaeffekt? Fly står på bakken, bussene er halvtomme, vareproduksjon stopper opp.
  Klimaeffekt? EU krav til klimavennlige transportformer, mens forbrukerne vil ha flere varer levert hjem.

   • Jakop Dalunde, Transportkomiteen EU-parlamentet
   • Martin Wattum, leder Projects and Business Transformation, Torvald Klaveness Rederi
   • Odd Eivind Gabrielsen, Ny løsning for varelevering i Drammen
   • Stein Wallace, prof. NHH, Bylogistikk i Bergen "Cityfreight"


 • 10:45

  Slutt

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}