Informasjon om kurset

Informasjon

Sted
BI Bergen
Tid
Fra onsdag 21. mars 2018 kl. 09.00
Til tirsdag 15. mai 2018 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 14. mars 2018 kl. 13.38

HVORFOR ET KURS I STYREKOMPETANSE?

Sitter du i et styre eller ønsker å ta på deg et styreverv? Da er dette kurset essensielt for å gjøre den beste jobben du kan som styremedlem. Kurset retter seg i hovedsak mot små og mellomstore bedrifter, men passer også dersom du innehar en rolle i et styre i for eksempel en frivillig organisasjon eller forening.

Sentralt i kurset er forståelsen for den praktiske organiseringen og prosessene i styrerommet og for sammenhengen mellom bedriftens overordnede styringsimpulser - visjoner / strategier, bedriftens styringssystem - organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold.

Kurset gir 7,5 studiepoeng, og noen av emnene du skal i gjennom er oppgaver og rollefordeling, lover og regler og ansvarsforhold.


NÅR?

Våren 2018:
Kurset gjennomføres over ett semester med to heldagssamlinger. Hver samling er på tre dager.

1. samling: 21.03 - 23.03
2. samling: 14.05 - 15.05

Samlingene foregår på dagtid.

Mer detaljert informasjon om kurset, som forkunnskaper, opptakskrav og eksamensform finner du her

 

Kurset arrangeres i samarbeid med 

 

Påmelding


Styrekompetansekurset koster ordinært NOK 16 300,-

Som medlem i Bergen Næringsråd innvilger vi de 9 første interessentene 10% rabatt. Kurset vil da koste kr NOK 14 634,- pr deltaker. 


Meld din interesse her, så tar vi kontakt med deg direkte for videre søkeprosess. 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}