#BNmøte

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 26. august 2022 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 25. august 2022 kl. 10.00

Regjeringen har lagt frem forslag til nye regler for beskatning av enkelte formuesgoder i selskapet som eier benytter privat. I praksis innebærer det en «stoppregel» for de som omfattes. Hvordan påvirker de nye reglene deg og ditt selskap?

Det nye lovforslaget er foreslått å få virkning fra og med inntektsåret 2023, og omhandler altså sjablonmessig beskatning av privat konsum i selskaper eid av personlige aksjonærer. Formålet er å forhindre at selskapet dekker private kostnader for aksjonærer, og omfatter boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly og helikopter. Lovforslaget bærer likhetstrekk til tilsvarende danske regler.

I god tid før årsskiftet bør alle vurdere hvorvidt det skal gjøres strukturelle endringer eller salg når slike eiendeler eies i privateide selskaper. Vi spør:

  • Når kommer reglene til anvendelse?
  • Hvilke unntak kan komme til å gjelde?
  • Hvilke erfaringer har man med tilsvarende regler i Danmark?

Registrering og frokost fra kl. 08:00. Møtet er gratis og åpent for alle!

MELD DEG PÅ HER

I samarbeid med:

Møtet er gratis og åpent for alle!

* Ved avmelding senere enn 24 timer før møtestart, belastes medlemmer med kr 350 og ikke-medlemmer med kr 490.

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 26. august 2022 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 25. august 2022 kl. 10.00

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}