#BNmøte

Informasjon

Min side
Sted
Bergen, fire samlinger fra 15.02 til 23.05
Påmeldingsfrist
Mandag 14. februar 2022 kl. 10.00

Vår økonomi skal bli sirkulær. Virksomheter må slutte å sløse med ressurser, ikke produsere unødvendig avfall og sørge for gode systemer for ivaretagelse av materialer og produkter i et livsløpsperspektiv.

Samtidig skal man tjene penger. På nye måter. Hvordan navigerer man inn i denne fremtiden?

Målet med Sirkulærskolen
På Sirkulærskolen lærer du hvordan du kan rigge bedriften for å møte nye krav, og kunnskap om å finne nye bærekraftige, sirkulære forretningsmodeller i din virksomhet. Alle vil måtte drive annerledes. 

Kunnskap og relasjoner
Samlingene kombinerer tematiske foredrag med bedriftspresentasjoner og gruppeoppgaver. Vi legger vekt på relasjonsbygging og gode diskusjoner mellom deltakerne.
På tredje samling starter vi med en befaring hos BIR og denne samlingen er derfor litt lenger.

Prosjektutvikling
Deltakere vil jobbe med reelle bedriftscase eller eget case gjennom samlingene.

Deltagerne vil blant annet få kjennskap til

 • Begreper og modeller som brukes når vi snakker om sirkulær økonomi.
 • De overordnede utfordringene i samfunnet mtp avfall og dårlig ressursutnyttelse - og hva det har å si for klima og miljø.
 • Europiske, nasjonalt og regionale strategier, reguleringer og innretninger for sirkulær økonomi.
 • Biologiske og tekniske materialstrømmer, industriell symbiose og hvordan kartlegge materialstrømmer.
 • Sirkulære utfordringer og muligheter innenfor varehandel, mat, plast, bygg og andre bransjer/nisjer.
 • Sirkulære designprinsipper og sirkulære forretningsmodeller
 • Datadrevne verdikjeder og muliggjørende teknologier.

Lærerværelset
De som lager og gjennomfører Sirkulærskolen i tillegg til Bergen Næringsråd er BIR Bedrift, Norce, PWC, Knowit og Innovasjon Norge. Utover dette er Sirkulærskolen en kunnskapsdugnad der mange smarte hoder er med og deler av sin erfaring og kunnskap.

Datoer 2022:

 • 15. februar
 • 23. mars
 • 26. april
 • 23. mai

Vi avslutter med lunsj på alle samlingen

SE PROGRAM

Deltakeravgift for kursekken:
Kr 3500.- for medlemmer av Bergen Næringsråd
Kr 5600.- for ikke-medlemmer

MELD DEG PÅ SIRKULÆRSKOLEN 2022

Deltakeravgift for kursekken:
Kr 3500.- for medlemmer av Bergen Næringsråd
Kr 5600.- for ikke-medlemmer

SE PROGRAM HER

Informasjon

Min side
Sted
Bergen, fire samlinger fra 15.02 til 23.05
Tid
Fra tirsdag 15. februar 2022 kl. 08.30
Til mandag 23. mai 2022 kl. 12.00
Påmeldingsfrist
Mandag 14. februar 2022 kl. 10.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Sirkulærskolen gir muligheter til å lære av hverandre, skape nettverk og dele erfaringer gjennom fem samlinger. Mellom samlingene jobber dere med konkrete oppgaver og metoder i egen virksomhet. Mellom samlingene jobber dere med konkrete oppgaver og metoder i egen virksomhet.

Alle møtene vil gjennomføres fysisk.

MELD DEG PÅ HER

 • Første samling

  15. februar kl. 08.30-12.00

  Sirkulær økonomi

  • Presentasjonsrunde.
  • Hva er sirkulærøkonomi? Sirkulære modeller og begrep.
  • Strategier og handlingsprogram i EU.
  • Forbruk og varehandel - tekstil og elektronikk.
  • Bedriftspresentasjoner.
  • Arbeidsoppgave: Visjon/fremtidsbilde for din bedrift/case.

  Samling på Grand.

 • Andre samling

  23. mars kl. 08.30-12.00

  Materialer

  • Sirkulær strategi for Norge, Bergen og Grøn Region Vestland.
  • Organiske og tekniske materialsirkler.
  • Industriell symbiose med eksempel fra organiske materialer herunder mat.
  • Bedriftspresentasjoner.
  • Arbeidsoppgave: verdistrømkartlegging.

  Samling på Grand.

 • Tredje samling

  26. april kl. 08.30-14.00

  Innovasjon og forretningsmodell

  • Omvisning på gjenvinningsanlegget til BIR Bedrift.
  • Sirkulære designprinsipper, innovasjonsprosesser og forretningsmodeller.
  • Produsentansvarsordninger som virkemiddel.
  • Bedriftspresentasjoner.
  • Arbeidsoppgave med produktdesign (med plastfokus) og nye forretningsmodeller.

  Samling på BIR Bedrift.

 • Fjerde samling

  23. mai kl. 08.30-12.00

  Data og teknologi

  • Muliggjørende teknologier - derav digitalisering og 3D-print.
  • Innsikt i offentlige støttemidler til utviklingsprosjekt.
  • Dypdykk i bygg og eiendom og ombruk i kombinasjon med digitalisering.
  • Bedriftspresentasjoner.
  • Arbeidsoppgave med å identifisere datadrevne sirkulære muligheter.

  Samling på Grand.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Noen glimt fra tidligere Sirkulærskolen