#BNmøte

Informasjon

Min side
Sted
Bergen, fem samlinger fra 15. mars til 19. oktober

For å kunne levere på prosjekter og få kunder i fremtiden må man tilpasse seg nye forbruksvaner, krav til mer gjenbruk, utslippskutt og ny teknologi. Hvordan har din bedrift rigget seg for den sirkulære omstillingen? Hvor tar du fart, hvordan kan du skape god business?

På Sirkulærskolen får du innsikt i hvordan du kan rigge bedriften for å møte de nye kravene, kunnskap om hvordan finne nye bærekraftige forretningsmodeller i din bedrift.

Målgruppe: Kurset er relevant for alle som vil gjøre skape god business i den nye, grønne hverdagen, eller som er opptatt av forretningsmulighetene som ligger i gjenbruk, ombruk og nye bærekraftige produkter.

Deltagerne vil blant annet få:

 • Innsikt i aktuelle utfordringer knyttet til bærekraft, klima, ressursmangel og tap av biologisk mangfold og begrepene som brukes.
 • Kunnskap om verdikjeder og materialstrømmer i samfunnet, og kjennskap til verktøy for å kartlegge materialstrømmer i egen bedrift.
 • Kjennskap til lokale, nasjonale og internasjonale reguleringer tilknyttet sirkulærøkonomi, samt tilgjengelige støtteordninger.
 • Kunnskap om sirkulære forretningsmodeller, og mulighetene i industriell symbiose.
 • Kjennskap til hindringer for sirkulærøkonomi og hvordan omgå dem.
 • Forståelse av mulighetene i innovasjon og forskning innen sirkulærøkonomien.

Dato for samlinger:

 1. samling, 15. mars 
 2. samling, 19. april 
 3. samling, 1. juni 
 4. samling, 7. september 
 5. samling, 19. oktober 

Samlinger varer 4 timer, fra kl. 08:30-12:30.

Det blir utdelt kursbevis etter endt kurs.

SE PROGRAM OG INNLEDERE HER

Deltakeravgift for fem samlinger:
Kr 2900.- for medlemmer av Bergen Næringsråd
Kr 5000.- for ikke-medlemmer

MELD DEG PÅ SIRKULÆRSKOLEN 2021

#BNmøte

Informasjon

Min side
Sted
Bergen, fem samlinger fra 15. mars til 19. oktober
Tid
Mandag 15. mars 2021 kl. 08.30 - 12.30
Påmeldingsfrist
Fredag 12. mars 2021 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

#BNmøte


Sirkulærskolen gir muligheter til å lære av hverandre, skape nettverk og dele erfaringer gjennom fem samlinger. Mellom samlingene jobber dere med konkrete oppgaver og metoder i egen virksomhet. Mellom samlingene jobber dere med konkrete oppgaver og metoder i egen virksomhet.

Sirkulærskolen vil avvikles som fem halvdagssamlinger på totalt 20 kurstimer. Det legges opp til fysiske møter så langt smittesituasjonen tilsier det, med digital backup.

Samlinger varer 4 timer, fra kl. 08:30-12:30.

MELD DEG PÅ HER

 • Første samling

  15. mars

  • Helhetlig og strategisk bærekraft - John Wikström, direktør i PWC Consulting
  • Hva er sirkulære forretningsmodeller og - Hanne Wetland, seniorrådgiver i KnowIt
  • European Green Deal og EUs taxonomi - Torunn Stangervåg, innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge

 • Andre samling

  19. april

  • Sirkulære Bergen og Circular Gap Report
  • Regjeringens handlingsplan for sirkulærøkonomi
  • Materialstrømmer
  • Kartleggingsverktøy for hindringer

 • Tredje samling

  1. juni

  • Sirkulær innovasjonsprosess
  • Sirkulære ressurser
  • Industriell symbiose
  • Biosyklusen

 • Fjerde samling

  7. september

  • Digitale hjelpemidler og løsninger
  • Næringsspesifikke virkemidler
  • Omvisning i medlemsbedrift og demonstrasjon av sirkulær modell

 • Femte samling

  19. oktober

  • Sirkulær innovasjonsprosess
  • Fremvisning av gruppeoppgave
  • Støtteordninger for sirkulære tiltak i bedrift

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Noen glimt fra Sirkulærskolen 2019-2020