Menneskerettigheter som premiss for lønnsom og langsiktig virksomhetsstyring

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Onsdag 2. desember 2020 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 2. desember 2020 kl. 08.30

God risikohåndtering representerer en av de viktigste bærebjelkene for lønnsomhet og langsiktig avkastning. I dette digitale seminaret vil du som styremedlem eller leder for en bedrift, uavhengig av størrelse, få innsikt i en av de mest alvorlige risikoene næringslivet står overfor: brudd på menneskerettighetene.

Bedriftsledere og styremedlemmer i Bergen må være proaktive. Future-proof har derfor invitert ledende internasjonale eksperter på næringsliv og menneskerettigheter til å øke forståelsen av risikoene, hva som forventes av selskaper og hvordan risikoene kan håndteres. I tillegg har vi gleden av å ha med oss et panel bestående av personer med spesialkompetanse nasjonalt og bred kunnskap om næringslivets menneskerettighetsansvar.

Webinaret passer for alle styremedlemmer og ledelse uavhengig av størrelse på bedriften eller hvor din virksomhet primært opererer. Forventingene og kravene forplikter ikke bare her hjemme, men også utover i din direkte eller indirekte leverandørkjede.

SE HVEM DU MØTER

Husk at du eller noen fra din bedrift også kan bli med på vår gratis digitale seminarserie om hvordan ”Bli future-proof på menneskerettigheter

MELD DEG PÅ HER

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

 

Menneskerettigheter som premiss for lønnsom og langsiktig virksomhetsstyring


Dette møtet foregår digitalt. Du vil motta en lenke i god tid før seminaret begynner som du kan klikke deg inn på.

SE HVEM DU SKAL MØTE

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Onsdag 2. desember 2020 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 2. desember 2020 kl. 08.30

Menneskerettigheter som premiss for lønnsom og langsiktig virksomhetsstyring

 • 08:30

  Frances House

  Deputy Chief Executive hos Institute for Human Rights and Business

 • Ron Popper

  CEO hos Global Business Initiative on Business and Human Rights og tidligere Head of Corporate Responsibility hos ABB Group

 • Peggy Krantz-Underland

  Direktør for anskaffelser i Equinor

 • Harald Alfsen

  Partner og jurist i Inventura

 • Herlaug Louise Fyhn

  Bærekraftsansvarlig Corporate Banking DNB Vestland

 • Frode Elgesem

  Leder for Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og lagdommer i Borgarting lagmannsrett

 • Therese Jebsen

  Senior rådgiver og leder for næringsliv og menneskerettigheter hos Raftostiftelsen

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

Om Future-proof

 • Future-proof er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter.
 • Formålet til Future-proof er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både her hjemme og ute i leverandørkjedene.
 • Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Kombinasjonen av dette gjør Future-proof til et nødvendig proaktivt tiltak for å sikre regionens konkurransekraft i årene som kommer.
 • Plattformen er etablert på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen.
 • Arbeidsgruppen til Future-proof består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Star og Bergen Kommune. Sammen bidrar disse med viktige innspill til utvikling av aktiviteter og innhold i plattformen.