Hvordan sikre samspill mellom teknologi og mennesker?

Informasjon

Min side
Tid
Tirsdag 29. september 2020 kl. 09.30 - 11.00
Påmeldingsfrist
Mandag 28. september 2020 kl. 10.00

For 10. år på rad har Deloitte lansert rapporten fra det som nå er verdens største og lengstlevende studie av HR og organisasjonsrelaterte tema; Global Human Capital Trends. På dette frokostmøte presenteres hovedfunnene i årets undersøkelse.

Vi vil også gå i dybden på og diskutere koronasituasjonens påvirkning på organisasjonen i et menneskelig perspektiv og hvordan man skal håndtere en ny normal. Vi vil også presentere konkrete måter for hvordan man kan jobbe for å skape en mer innovativ organisasjon.

Noen av temaene som blir belyst er:

 • Hvordan kan organisasjonen forbli utpreget menneskelig i en teknologidrevet verden?
 • Hvordan skaper og opprettholder vi tilhørighet til organisasjonen når vi jobber mer hjemmefra og i hele verden?
 • Hvordan setter vi våre brukere, både interne og eksterne, i sentrum for det vi gjør?

LES OM FOREDRAGSHOLDERE HER

MELD DEG PÅ 


Møtet er i samarbeid med

Hvordan sikre samspill mellom teknologi og mennesker?


LES OM FOREDRAGSHOLDERE HER

Ta gjerne med en venn eller kollega gratis! Registreres ved ankomst.

Informasjon

Min side
Tid
Tirsdag 29. september 2020 kl. 09.30 - 11.00
Påmeldingsfrist
Mandag 28. september 2020 kl. 10.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Hvordan sikre samspill mellom teknologi og mennesker?

 • 09:00

  Registrering og frokost

 • 09:30

  Ingrid Hernar Aastvedt

  Ingrid er manager i Deloitte og har lang erfaring med endrings- og utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.
  Med en verktøykasse bestående av Deloittes metodikk for innovasjon og beslutningstagning, kreativ fasilitering og design thinking, bistår hun gjerne våre kunder med å utvikle nye løsninger eller nye måter å jobbe på.
  Ingrid er siviløkonom med spesialisering i strategi og ledelse (NHH), med en master i strategisk kriserespons.

 • Tor Sivertsen Prestegard

  Tor er seniorkonsulent i Deloitte og jobber med organisasjons- og ledelseutvikling, endringsledelse og prosjektledelse i offentlig sektor. Han er historiker fra UiB og har i tillegg en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi der han mellom annet har jobbet med endringers påvirkning på motivasjon og trivsel. Tor har bred erfaring som rådgiver for organisasjoner som skal bruke teknologi for å nå strategiske mål, eller som skal tilpasse seg en ny og fremtidig arbeidshverdag gjennom arbeidsmetoder, organisering eller kultur for nyvinning.

 • Hanne Vabø Sæle

  Hanne er seniorkonsulent i Deloitte og jobber med endringsledelse og innovasjonsmetodikk i offentleg og privat sektor. Hun er erfaren i å formidle innovasjonstankesett, og i å skape en innovasjonskultur med fokus på tjenestedesign og med brukeren i sentrum. Hun har tidligere jobbet i VIS med å støtte og veilede oppstartsbedrifter. Hanne har en master i reservoarfysikk, en master i innovasjon- og entreprenørskap samt studier i Design Thinking.

 • 11:00

  Slutt

Hvordan sikre samspill mellom teknologi og mennesker?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Smittevern

Det gjøres en fortløpende vurdering av nødvendig smittevernstiltak. Her er litt forhåndsinformasjon:

Å holde et fysisk arrangement innebærer et stort ansvar som vi tar på det største alvor. Lokalet har normalt en makskapasitet på 200 deltagere. Med gjeldende smittevernsregler er makskapasiteten satt til 100 personer. Det blir lagt opp til en meters avstand mellom deltagerne og vi ber om at alle bidrar til å ivareta god avstand under arrangementet. Arrangementet vil i hovedsak ha foredragsform og mingling vil begrenses. Er du syk, eller har symptomer på luftveisinfeksjon, ber vi deg instendig om å holde deg hjemme. 

Du skal i all hovedsak føle deg helt trygg på at vi tar smitteverntiltak på det største alvor.