Recess – Shifting Playgrounds

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 20. mars 2019 kl. 09.00
Til torsdag 21. mars 2019 kl. 14.00

Globaliseringens fremtid er tema for årets NHH Symposium. Vi skal gi innsikt i den geopolitiske situasjonen i verden ved å se på endringer i den globale maktbalansen og den økende graden av populisme og proteksjonisme.

Vi skal undersøke konsekvensene disse endringene har for Europa og europeiske bedrifter og hvordan de kan takles. Underveis vil vi ha et underliggende fokus på business og menneskerettigheter. Vårt perspektiv er at ingen bedrift kan lykkes i et samfunn som mislykkes. Med dette som grunnlag skal vi finne driverne i fremtidens næringsliv, og hva som skal til for å lykkes.

Konferanse i to dager:
20. mars 09:00-16:00
21. mars 08:00-14:00

Her finner du PROGRAM 

Ordinær pris er kr 12 995 eks mva og inkluderer hotell og bankett.
Medlemmer i Bergens Næringsråd betaler kr 7995 eks mva. 

Meld deg på HER
Påmelding kan gjøres med passord ”Symp19”


Vi håper å se deg på konferansen!


Samarbeidspartnere
:

Recess – Shifting Playgrounds

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}