#BNmøte

Sted : BI Bergen, Kong Christian Frederiks plass 5
Tid : Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 08:30 – 10:00
Pindena mediabank Media ID 80

Norges velferd er totalt avhengig av handel. Men den stadig friere bevegelsen av varer, kapital og arbeidskraft i verden blir av mange også sett på som en trussel mot tradisjonelle næringer og norske velferds- og omfordelingsordninger. 

Vi ser nærmere på utfordringer knyttet til nærings- og handelspolitikk.

Frokostmøtet er en del av Lederforum og er fulltegnet.

Lederforum er et samarbeid med: