Få svar på dine spørsmål!

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Torsdag 25. februar 2021 kl. 12.15 - 13.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 25. februar 2021 kl. 12.15

FUTURE-PROOF inviterer næringslivet til månedens digitale næringsliv – og menneskerettighets ”lunsj” hvor din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Månedens lunsj vil være rette ekstra oppmerksomhet mot menneskerettigheter i byggenæringen, hvor blant annet et verktøy for aktører tilknyttet livssyklusen til en bygning vil introduseres.

I panelet denne gangen har vi gleden av å ha med oss:

  • Tanja Dugstad, avdelingsdirektør byggherreavdelingen hos Statsbygg
  • Marita Scott, seksjonsleder avdeling for tilsyn hos Arbeidstilsynet
  • Inge Unneland Bauge, daglig leder for Byggmesterforbundet Region Vest / Byggmestrenes Servicekontor
  • Therese Jebsen, senior rådgiver og leder for næringsliv – og menneskerettighetsprogrammet hos RaftostiftelsenI forkant av lunsjen kan din bedrift sende inn spørsmål
om næringsliv og menneskerettigheter til panelet. Har dere et dilemma dere jobber med å løse nå? Lurer du på hvilke krav som stilles til bedriften, risikoer man må være ekstra oppmerksomme på i bransjen/områdene det opereres i eller mer generelle spørsmål på området? 

Send inn ditt spørsmål HER.

MR-lunsjen gjennomføres digitalt og opptak vil legges ut i etterkant. Vi håper å "se" deg på lunsjen og ser frem til å besvare dine spørsmål knyttet til næringsliv og menneskerettigheter!

MELD DEG PÅ

Les mer om FUTURE-PROOF HER.
Se lunsjen fra januar HER.

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

 

Få svar på dine spørsmål!


Dette møtet foregår digitalt. Du vil motta en lenke i god tid før seminaret begynner som du kan klikke deg inn på.

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Torsdag 25. februar 2021 kl. 12.15 - 13.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 25. februar 2021 kl. 12.15

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

Få svar på dine spørsmål!

  • FUTURE-PROOF er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter.
  • Formålet til FUTURE-PROOF er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både her hjemme og ute i leverandørkjedene.
  • Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Kombinasjonen av dette gjør FUTURE-PROOF til et nødvendig proaktivt tiltak for å sikre regionens konkurransekraft i årene som kommer.
  • Plattformen er etablert på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen.
  • Arbeidsgruppen til FUTURE-PROOF består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Star og Bergen Kommune. Sammen bidrar disse med viktige innspill til utvikling av aktiviteter og innhold i plattformen.