Få svar på dine spørsmål!

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Torsdag 29. oktober 2020 kl. 12.15 - 13.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 29. oktober 2020 kl. 12.15

Future-proof inviterer næringslivet til en månedlig menneskeretttighetslunsj for at din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Med denne lunsjen ønsker vi å heve næringslivets kompetanse innen tematikken, ved at relevante bedrifter og organisasjoner deler sine erfaringer. I tillegg kan du stille spørsmål direkte til panelet.

I panelet har vi gleden av å ha med oss:

  • Pia Rudolfsson Goyer, CEO hos Ahead for Business and Human Rights
  • Juni Skjold Lexau, rådgiver miljø og samfunnsansvar i innkjøp konsern hos Bergen Kommune
  • Cathrine Halsaa, sekretariatsleder hos Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv (OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper)

I forkant av lunsjen kan din bedrift sende inn spørsmål om næringsliv og menneskerettigheter. Har dere et dilemma dere jobber med å løse nå? Lurer du på hvilke krav som stilles til bedriften, risikoer man må være ekstra oppmerksomme på i bransjen/områdene det opereres i eller mer generelle spørsmål på området?

Send inn ditt spørsmål HER.

MR-lunsjen gjennomføres digitalt og opptak vil legges ut i etterkant. Vi håper å "se" deg på lunsjen og ser frem til å besvare dine spørsmål knyttet til næringsliv og menneskerettigheter!

MELD DEG PÅ

Les mer om Future-proof HER.

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

 

Få svar på dine spørsmål!


Dette møtet foregår digitalt. Du vil motta en lenke i god tid før seminaret begynner som du kan klikke deg inn på.

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Torsdag 29. oktober 2020 kl. 12.15 - 13.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 29. oktober 2020 kl. 12.15

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

Få svar på dine spørsmål!

  • Future-proof er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter.
  • Formålet til Future-proof er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både her hjemme og ute i leverandørkjedene.
  • Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Kombinasjonen av dette gjør Future-proof til et nødvendig proaktivt tiltak for å sikre regionens konkurransekraft i årene som kommer.
  • Plattformen er etablert på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen.
  • Arbeidsgruppen til Future-proof består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Star og Bergen Kommune. Sammen bidrar disse med viktige innspill til utvikling av aktiviteter og innhold i plattformen.

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Bedrift / Organisasjon

Thomas Bryde Bergen kommune
Johannes Magnus Bergen Næringsråd
Stein-Håkon Halmøy DOF
Brith Line Øverland Inventura
Sofie Østergaard Norgesmøllene AS
Line Tjelflaat UiB
Siv Wergeland Wergeland Bedriftsutvikling AS