#BNmøte

Informasjon

Min side
Sted
Digitalt
Tid
Torsdag 20. januar 2022 kl. 09.00 - 09.45

Bergen er Norges havhovedstad. To av de aller viktigste aktørene, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har nå fått nye sjefer. Hvordan vil de medvirke til å styrke Havbyen Bergens posisjon?

Havbyen Bergen består av en lang rekke private og offentlige virksomheter med mange tusen ansatte. Innen forskning og forvaltning er Bergen verdensledende. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har en enorm betydning for byens marine posisjon, og nå er det nye sjefer på plass.

  • Hva tenker de om fremtiden for Havbyen Bergen?
  • Hvordan vil de bidra til å styrke Bergens posisjon i en knivskarp internasjonal konkurranse?
  • Hvordan kan byens marine krefter samarbeide enda bedre for å øke den bærekraftige verdiskapingen?
  • Hvilke utfordringer må løses for å skape ny vekst innen sjømat?
  • Hvilken betydning får det når de to samlokaliseres på Dokken?

Du møter:

  • Nils Gunnar Kvamstø, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet
  • Frank Bakke-Jensen, Fiskeridirektør ved Fiskeridirektoratet
  • Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd

LES MER OM DE NYE SJEFENE HER

Deltakelse er gratis for alle, lenken sendes til påmeldte.

MELD DEG PÅ HER

Møtet arrangeres av Bergen Næringsråds Ressursgruppe Marin

Informasjon

Min side
Sted
Digitalt
Tid
Torsdag 20. januar 2022 kl. 09.00 - 09.45

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

#BNmøte

  • Nils Gunnar Kvamstø (57) begynte i stillingen som administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet 1. januar. Han kom fra Universitetet i Bergen, der han har vært marin dekan, nestleder og instituttleder og professor i meteorologi på Geofysisk Institutt. Som instituttleder spilte Kvamstø en nøkkelrolle i oppstarten av Bergen Offshore Wind Center. I tillegg har han hatt en sentral rolle ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

  • Frank Bakke-Jensen (56) tiltrådte i månedsskiftet november/desember stillingen som fiskeridirektør, etter å ha blitt utnevnt i statsråd i september 2020. Arbeidssted er Fiskeridirektoratets hovedkontor på Nordnes i Bergen. Bakke-Jensen er født i Båtsfjord i Finnmark. Han var forsvarsminister og EØS-minister/EU-minister i Solberg-regjeringen (2017–2021). Han ble valgt til Stortinget fra sitt hjemfylke i 2009.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}