#BNmøte

Sted : Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3
Tid : Onsdag 18. oktober 2017 kl. 12:00 – 15:30
Pindena mediabank Media ID 147
Arbeid er viktig for vår psykiske helse. Trives vi på jobb, blir vi mer motivert og yter mer. Hva kan bedriftene gjøre for å ta vare på de ansattes psykiske helse?

I forbindelse med "Verdensdagen for psykisk helse" inviterer Bergen Næringsråd og NAV Arbeidslivssenter i Hordaland til et halvdagsseminar! Tema på verdensdagen i år er «Noe å glede seg over». Det å delta i arbeidslivet øker livskvaliteten og er i all hovedsak helsefremmende. Ifølge en undersøkelse av TNS Gallup sier 96 prosent at arbeid er viktig for deres psykiske helse.

Møt mennesker som forteller om hvor viktig det er å ha en jobb å gå til, og som har tanker om hvordan ansatte kan motiveres og inkluderes enda mer i arbeidshverdagen sin.

Pris: kr. 290,-
Lunsj fra kl. 11:30 er inkludert

Påmeldingsfrist: Tirsdag 17. oktober før kl. 10:00


Seminaret arrangeres i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Hordaland: