#BNmøte

Informasjon

Sted
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3
Tid
Fra torsdag 19. oktober 2017 08.30
Til torsdag 19. oktober 2017 10.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 18. oktober 2017 10.00

Vi befinner oss i et paradigmeskifte innen byutvikling. Teknologi endrer måten vi planlegger og utvikler byene på. Eiendomsutviklere, byutviklere, utbyggere - og innbyggere - går spennende tider i møte!

I samarbeid med COWI og NUDA inviterer vi til Byfrokost!

 • Hvordan kan Bergen bli en plussby?
 • Hvordan vil neste generasjons strømnett bli en game changer?
 • På hvilken måte er Bergen kommune midt i en storstilt digital snuoperasjon?
 • Hvordan kan virtual reality bli et effektivt byutviklingsverktøy?

Arrangementet er gratis og åpent for alle som er opptatt av framtidens byløsninger i Bergen. Temaet er særlig aktuelt for eiendomsutviklere, arealplanleggere, teknologibedrifter, politikere og de som jobber med byutvikling.

Møtet arrangeres i samarbeid med:

 

#BNmøte

Møtet er gratis for alle!

Informasjon

Sted
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3
Tid
Fra torsdag 19. oktober 2017 08.30
Til torsdag 19. oktober 2017 10.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 18. oktober 2017 10.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

#BNmøte

 • 08:00

  Registrering og frokost

 • Steinar Carlsen

  Leder for innovasjon og digitalisering, Bergen kommune

  Den digitale snuoperasjonen
  Bergen kommune har de to siste årene jobbet med en digital snuoperasjon for å forberede seg til framtidens byutvikling. Nye samarbeidsformer og samhandlingsmodeller skaper ny dynamikk mellom blant annet utbygger og kommune.

 • Håkon Iversen

  Markedssjef og faglig leder Byutvikling Sør - og Vestlandet, COWI

  Plussbyen Bergen: Slik kan Bergen bli klimanøytral
  Klimaendringer, urbanisering og digitalisering er katalysatorer for nytenkning innen smart og bærekraftig byutvikling. COWI presenterer et nyutviklet konsept - Plussbyen; en by som produserer mer energi enn den bruker, og en by som gjør avfall til ressurser og bidrar til mer folkehelse.

 • Tore Mong

  Forretningsutvikler, BKK

  Smart grid som fordelingsnøkkel for energi
  På veien mot nullutslippssamfunnet spiller smarte energiløsninger en vesentlig rolle. Neste genererasjons strømnett, Smart grid, vil være en game changer for mange av Bergens utbyggere og utviklere. Hvilke konsekvenser har dette for hvordan man planlegger framtidens Bergen?

 • David Fürstenberg

  Landskapsarkitekt/BIM manager, COWI

  Virtual reality som virkemiddel i smarte medvirkningsprosesser
  Virtual reality (VR) bidrar til mer effektiv planlegging, bedre beslutningsgrunnlag og økt forutsigbarhet for både utbyggere, investorer og kommune. Se hvordan VR kan brukes i praksis i medvirkningsprosesser med innbyggere og i møter mellom utbyggere og myndighetene.

 • 10:00

  Slutt

Har du spørsmål om dette arrangementet?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}