#BNmøte

Informasjon

Min side
Sted
Radisson Blu Bryggen
Tid
Torsdag 3. mai 2018 kl. 11.30 - 16.30

Digitalisering er mer enn teknologi. Det handler også om mennesker, kompetanse og endringsvilje. Hvordan leder du de ansatte gjennom det digitale skiftet? Hvordan skaper du et digitalt mindset i bedriften?

Konferansen Manifestasjon fortsetter der vi slapp i fjor. I år ser vi nærmere på de menneskelige sidene og lederes rolle ved den digitale revolusjonen.

Næringslivet er i kraftig endring. Mange jobber vil automatiseres, og ansatte føler seg truet av sine nye kolleger; robotene. I tillegg må arbeidstakere og bedriftene øke sin digitale kompetanse. Hvordan får du de ansatte til å tenke digitalt? Hvordan motivere ansatte til å utvikle sin egen kompetanse i en digital verden? Og hva med deg selv? Trenger vi en ny type ledere i et digitalisert arbeidsliv, eller holder det med kompetanseløft og endringsvilje?

Manifestasjon 2018 arrangeres i samarbeid med:

Informasjon

Min side
Sted
Radisson Blu Bryggen
Tid
Torsdag 3. mai 2018 kl. 11.30 - 16.30

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

#BNmøte

Møt ledere som står midt oppi store, digitale endringer!

 • 11:30

  Lunsj og registrering

 • 12:15

  Velkommen

 • 12:25

  TRENDER

 • Easy to deal with

  Casper von Koskull, Konsernsjef i Nordea Bank
  Opportunities and threats in a changing environment – from a banks perspective.

 • 5 trends that will impact every company

  Ewan Macleod, leder for digital utvikling, Nordea
  Customer Behaviour and Technology Disruption: A brief overview of some of the trends that we are tracking closely which are likely to substantially impact the way we all do business.

 • 13:15

  Pause

 • 13:30

  KOMPETANSE

 • Framtidens arbeidsplasser og kompetansebehov

  Kjetil Thorvik Brun, Fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia
  900 000 norske arbeidsplasser vil forsvinne innen 2030, ifølge SSB. Automatisering og kunstig intelligens vil erstatte mange av dagens oppgaver. Samtidig vil digitaliseringen skape nye arbeidsplasser. Hvordan ser framtidens næringsliv ut?

 • 30 000 ansatte skal skoleres

  Øystein Bakken, HR-direktør i Telenor
  Alle ansatte i Telenor skal lære seg noe nytt i løpet av 2018. Selskapet gjennomfører tidenes største kompetanseløft for at de ansatte også skal være relevante i en stadig mer digitalisert arbeidshverdag.

 • 14:25

  Pause

 • 14:40

  ENDRINGSVILJE

 • Kundene dine stiller nye krav - hva gjør du med det?

  Siri Gomnæs Børsum, Leader of Digital Transformation i Google Norge
  Det holder ikke for dagens ledere å være nysgjerrige på teknologi eller ha en langsiktig digital strategi, mener Siri G. Børsum. Nylig var hun en av tre Google-ansatte i verden som ble coachet i Silicon Valley om Googles tanker om framtidens teknologi.

 • Ingen tillit – ingen innovasjon

  Tom Georg Olsen, konserntjener i Miles
  Tillitsledelse handler ikke bare om å delegere beslutninger, men også om å skape trygghet rundt det å prøve og feile. Vellykket innovasjon betinger en kultur der ledere forstår at det å skape suksess, ofte er et resultat av å ha mislykkes en rekke ganger på veien.

 • 15:20

  PANELSAMTALE: ENDRINGSVILJE

 • Monica Rydland, Forsker og programdirektør på NHH
  Mange mellomledere motsetter seg endringer fordi de er redd for å miste makt. Men mellomledere kan også spille en avgjørende rolle for å få gjennomført omstillinger. Monica Rydland har skrevet en doktoravhandling om mellomlederes rolle som strategiske endringsagenter.

 • Harald Aalvik, Investor og ekspansjonsansvarlig i Cutters
  Cutters har snudd opp ned på frisørbransjen med sin nye forretningsmodell. Neste steg vil kreve stor endringsvilje blant de ansatte. Hvordan skapes en kultur for nye ideer?

 • Siri Gomnæs Børsum, Leader of Digital Transformation i Google Norge
  Bedrifter som skal lykkes i en tid der alt går raskere, må tiltrekke seg smarte og kreative mennesker og gi dem et miljø der de kan blomstre. Hvordan klarer Google å gjøre nettopp det?

 • Snorre Storset, Branch Manager i Nordea Norway
  Hvordan har Nordens største bank jobbet med å implementere nye løsninger og ny kultur blant 30 000 ansatte?

 • 15:45

  Aftertalk med forfriskninger

  Vi runder av dagen med mingling og forfriskninger! Slå av en prat med en av foredragsholderne. 

 • 16:30

  Avslutning

Har du spørsmål om dette arrangementet?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}