#BNmøte

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Torsdag 27. mai 2021 kl. 12.15 - 13.00

FUTURE-PROOF inviterer næringslivet til månedens digitale næringsliv – og menneskerettighetslunsj hvor din bedrift kan få svar på spørsmål og problemstillinger dere står overfor i arbeidet med menneskerettigheter.

Månedens lunsj vil være rette ekstra oppmerksomhet mot menneskerettigheter i virkemiddelapparatet.

Regjeringen forventer at alle norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Vi ser nærmere på hvordan deler av virkemiddelapparatet arbeider for å fremme UNGP gjennom krav, forventninger og veiledning. Du møter representanter for GIEK, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge (TBA).

Panelet består av:

  • Sigrid Brynestad, seniorrådgiver bærekraft, GIEK
  • Hege T Magnus, Underdirektør/Enhetsleder, Enhet for næringsfremme, Utenriksdepartementet
    Innovasjon Norge (TBA)
  • Arnfinn Lundberg Bakke, programansvarlig for samfunnsansvar, Innovasjon Norge
  • Therese Jebsen, RaftostiftelsenI forkant av lunsjen kan din bedrift sende inn spørsmål om næringsliv og menneskerettigheter til panelet. Har dere et dilemma dere jobber med å løse nå? Lurer du på hvilke krav som stilles til bedriften, risikoer man må være ekstra oppmerksomme på i bransjen/områdene det opereres i eller mer generelle spørsmål på området?

Send inn spørsmål HER

MELD DEG PÅ HER

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Torsdag 27. mai 2021 kl. 12.15 - 13.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}