#BNmøte

Informasjon

Min side
Tid
Fra fredag 14. august 2020 kl. 08.30
Til onsdag 14. oktober 2020 kl. 09.30

Vår populære møteserie "Lederforum" fortsetter i 2020! Gjennom åtte frokostmøter får du kunnskap om aktuelle temaer som styrker din lederkompetanse.

Lederforum får svært mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Her får du møte noen av BIs mest profilerte og dyktigste foredragsholdere. Bli med på frokostmøter som gjør deg til en bedre leder!  

Fra 21. JANUAR 2020 og utover året!

SE PROGRAM OG DATOER HER

Programmet er åpent for alle, så få gjerne med deg en kollega eller to fra bedriften din!

 

 

På Lederforum møter du noen av BIs beste og mest kunnskapsrike foredragsholdere:

 • 08:00

  Registrering og frokost

 • 08:30-10:00

  Frokostmøte

 • Iben Bergstrøm

  21. januar

  Digital identitet

  Hvordan kan vi identifisere trender og faktorer som påvirker bedrifters identitet? Hvordan kommuniserer vi innad i organisasjonen og utad mot kundene våre i 2020?

  Identitet skapes og oppfattes i den digitale verden. Markedsføring er i endring. Kundenes beslutningsreiser skaper nye digitale kontaktpunkter både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger. Ny teknologi gir markedsførere tilgang på nye virkemidler, men den skaper også nye utfordringer fordi dataverden er blitt kompleks med hensyn til etikk, dataintegritet og personvern. 
  Du vil høre timeforeleser, gründer, blogger og designer Iben Bergstrøm.

 • Mads Nordmo Arnestad

  11. februar

  Tro

  Er du leder for en gjeng av egoister og inkompetente latsabber? Mangler du selv det som skal til for å få jobben gjort? Og er det opp til deg å levere gode resultater, eller er du offer for ytre omstendigheter?

  Det vi tror om grunnleggende forhold ved arbeidet vårt, både oss selv og våre kolleger, har en tendens til å være selvoppfyllende. For å yte maksimalt er moderne medarbeidere avhengig av tillit og støtte, ikke kontroll og ettersyn. Mads Nordmo Arnestad er psykolog og førsteamanuensis på BI Campus Bergen. Han vil i dette foredraget redegjøre for ulike sentrale begreper innunder samlebetegnelsen «tro», og forklare hvordan det vi tror er sant har en tendens til å bli sant på jobb.

 • Christian Andvik

  10. mars

  Håp

  Hva er egentlig håp, og hvor kommer det fra? Er sjefen din flink til å inspirere håp når organisasjonen møter usikkerhet, eller er hun redd for skammen og fortvilelsen som vil følge dersom det viser seg at hun tok feil? 

  I dette foredraget vil høyskolelektor Christian Andvik introdusere publikum for hvordan man tenker om håpets rolle i styringen av organisasjoner. I foredraget kommer Andvik inn på hvordan organisasjoner som tilrettelegger for håpefulle relasjoner, der det er rom for tilgivelse og justering av kursen, er bedre rustet for endringsarbeid og reformer.

 • Olav Kjellevold Olsen

  22. april - digitalt møte

  Ledelse i krise

  Med Covid-19-viruset som lyn frå klar himmel vart kvardagen for mange av oss snudd på hovudet på ein måte knapt nokon hadde sett for seg i starten av mars. Marknader kollapsar, og optimisme er brått snudd til frykt og usikkerheit. Mange føretak strevar no med å finne ein veg vidare. For mange leiarar er det ein kompleks, kaotisk og akutt situasjon å vere i. Feilsteg kan få alvorlege og langtrekkande konsekvensar. Ein stad å søke råd, kan være i miljø som har erfaring med å operere i krise og kaos-soner. Kva kan me lære frå operative miljø som opererer i krig og uro?

  I dette digitale foredraget presenterer førsteamanuensis Olav Kjellevold Olsen ved Handelshøyskolen BI/UiB ein del læringspunkt frå si forsking på operative miljø som militære spesialstyrkar og politiet. Kva legg dei vekt på som sentralt i leiarskap og samspel for å lukkast når usikkerheiten og tidspresset er stort og mykje står på spel?

 • Tom Georg Olsen

  12. mai - digitalt møte

  Tillitsbasert ledelse – fra Prat til Praksis

  Hvordan utøves tillitsbasert ledelse i praksis? Konserntjener Tom Georg Olsen fra Miles er en anerkjent og prisbelønt leder, kjent for sitt utradisjonelle perspektiv på forretningsmodeller og ledelsesfilosofi. Følger du godt med i timen, får du en oppsummering av hva et masterprogram innen ledelse på Handelshøyskolen BI kan gi deg av innsikt for utøvelse av god ledelse.

 • Olav Kjellevold Olsen

  19. august

  Emosjoner i arbeidslivet

  Tradisjonelt sett har følelser blitt sett på som noe som hører privatlivet til. På jobb må være profesjonelle og ikke la følelser få utløp. Forskning viser at en leders atferd er like lite stabil som andres. Det kommer an på dagsformen.

  Førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi Olav Kjellevold Olsen er ekspert på operativ ledelse og vil snakke om hvordan emosjonelt arbeid kan spille organisasjonens favør.

 • Erik Wilberg

  14. oktober - digitalt på Zoom

  Kl. 08:30 - 09:30 Linken sendes senest dagen før møtet.

  Hva blir det med organisasjonen i alt mylderet?

  Omverden er ikke lenger like enkel å forstå seg på. Det er myriader av informasjon og data. Finnes det noen metoder som kan gjøre det enklere å få overblikket? Dette frokostmøtet gir noen innspill til økt forståelse av omgivelsene og hvordan analysere og handle på bakgrunn av innsikten data gir.

  Førsteamanuensis Erik Wilberg foreleser i bl.a strategi på campus Bergen og har skrevet boken «Strategi i Praksis». Med mange år fra medieindustrien har han fulgt en bransje i omstilling i mange år.

 • Donatella De Paoli

  11. november - digitalt på Zoom

  Tilstedeværende ledelse i en digital tid

  Vi lever i en digital tid preget av grenseløs kommunikasjon, samtidig som både ledere og medarbeidere opplever redusert fysisk kontakt, manglende engasjement til fellesskapet, mindre tid til konsentrasjonsoppgaver, ineffektive møter, og mer avbrytelser og stress.

  I denne forelesningen vil førsteamanuensis Donatella De Paoli fortelle om mulighetene og utfordringene kommunikasjonsteknologi bringer og hva som kreves av ledere i en digital tid.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}