#BNmøte

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 9. februar 2022 kl. 08.30
Til onsdag 16. november 2022 kl. 10.00

Vår populære møteserie "Lederforum" fortsetter! Gjennom åtte frokostmøter (seks igjen) får du kunnskap om aktuelle temaer som vil styrke din lederkompetanse.

Lederforum har fått svært mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Gjennom denne møteserien får du møte noen av BIs mest profilerte og dyktigste foredragsholdere som vil inspirere og motivere deg til å bli en bedre leder!

Programmet er åpent for alle, så få gjerne med deg en kollega eller to fra bedriften din!

Dato og tema

19. januar: Er vi redde for innovasjon? (avholdt)
09. februar: Styrekompetanse – hva kreves av et godt fungerende styre anno 2022?
23. mars: Det knøttlille trikset som løser HR sitt største problem
06. april: Sammenhengen mellom ledelse, stabsfunksjoner og resultater
11. mai: Hvordan ta gode beslutninger?
15. juni: Bonus-samling! Filosofisk frokost – hvordan skape bedre dialog når uenigheten er stor?
31. august: Ledelse og identitet i den digitaliserte tidsalder
19. oktober: Tverrfaglig samarbeid – utfordringer og gevinster
16. november: Endring og omstilling - hva kjennetegner gode prosesser?

På Lederforum møter du noen av BIs beste og mest kunnskapsrike foredragsholdere:

 • Avholdt

  19. januar kl. 08:30-10:00

  Er vi redde for innovasjon?

  - Det finnes gode løsninger for å bli mer innovativ!

  Covid 19-pandemien har endret verden og samfunnet på ulike måter. Vi ser det når det gjelder innovasjon i enkelte bedrifter og organisasjoner. Noen har brukt innovasjon som et viktig verktøy for å takle krisen, samtidig er det mange synes det er vanskelig fordi man bare ser hindringer på veien. Salopek vil gi deg svar på noen av utfordringene og løsningene med innovasjon.

  Høyskolelektor Barbara Salopek, BI Campus Bergen, og daglig leder i Vinco Innovation

   

 • Samling 2/8

  09. februar kl. 08:30-10:00

  Styrekompetanse – hva kreves av et godt fungerende styre anno 2022?

  Innovasjon og omstillingsledelse blir stadig viktigere i et samfunn i rask teknologisk og sosial utvikling. Omdømme, samfunnsansvar og etikk får økt oppmerksomhet i en stadig mer transparent verden. I en tid da både næringsliv og samfunn har forventninger til styret om å ta en aktiv rolle i utforming av bedriftens strategi blir det også viktig at styret besitter kompetanse på disse områdene. Hva er bærekraftig ledelse anno 2022?

  Ketil Hveding, gründer og leder av Unoma AS og høyskolelektor ved BI

   

 • Samling 3/8

  23. mars kl. 08:30-10:00

  Det knøttlille trikset som løser HR sitt største problem

  Til tross for å ha vært høyt oppe på agendaen i både forskning og organisasjonslivet i over 50 år, blir de fleste lederstillinger besatt av menn. Dette til tross for utallige holdningskampanjer, utviklingsprogram, rollemodeller og HR-tiltak. Dette er synd, både for samfunnet, for organisasjoner og for individuelle kvinner som ikke ender opp i de lederstillingene de burde vært i. I dette foredraget presenterer Mads Nordmo Arnestad rykende fersk forskning som viser hvordan dette problemet endelig kan løses på en overraskende enkel måte, som alle som vil kan ta i bruk med en gang.

  Høyskolelektor Mads Nordmo Arnestad, Handelshøyskolen BI

  Dette møtet gjennomføres fyfisk.

   

 • Samling 4/8

  06. april kl. 08:30-10:00

  Sammenhengen mellom ledelse, stabsfunksjoner og resultater

  Hvordan lede HMS og HR funksjoner til å bidra til reell verdiskapning i organisasjoner? Hva kan typiske stabsfunskjoner som HMS og HR bli bedre til? Hvordan kan ledere bedre dra nytte av stabskompetansen?

  I dette foredraget går vi inn på hvordan samabeidet mellom typiske stabsfunksjoner og linjeledelse foregår, og vi ser på klassiske fallgruver og forbedringsområder.  

  Birgitte  Munch har bred erfaring fra å lede og utvikle HR-funksjon bl.a. innen oljebransjen og blir også brukt som timeforeleser på flere av våre executive-programmer.

  Birgitte Munch, timelærer og coach

   

 • Samling 5/8

  11. mai kl. 08:30-10:00

  Hvordan ta gode beslutninger?

  Når bør en beslutning foretas og hvordan bør du kritisk vurdere de økonomiske effektene av ulike typer beslutninger?
  Kostnadsanalyser, kalkulasjon, lønnsomhet, investeringsanalyser, regnskapsanalyse, verdsettelse, også videre. Fagterminologien innen økonomi er ikke alltid like enkel, men det er viktig å ha en viss forståelse for hva disse forholdene innebærer når viktige beslutninger skal tas. Pål Berthling-Hansen gjør bedriftsøkonomi forståelig og underholdende for deg som ikke har en økonomisk bakgrunn.

  Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi , Handelshøyskolen BI – campus Oslo

   

 • Bonus-samling!

  15. juni kl. 08:30-10.00

  Filosofisk frokost – hvordan skape bedre dialog når uenigheten er stor?

  Hvordan kan vi bli bedre til å takle uenighet og friksjon på jobb? Professor Øyvind Kvalnes har denne våren gitt ut boken "Filosofisk førstehjelp". Han mener det finnes et akutt behov for å få til mer saklige, konkrete og vennlige samtaler mellom mennesker. Dette kan danne grunnlag for små og store samarbeidsmirakler i organisasjoner.

  Professor Øyvind Kvalnes, Handelshøyskolen BI campus Bergen

 • Samling 6/8

  31. august kl. 08:30-10:00

  Ledelse og identitet i den digitaliserte tidsalder

  Forskning på pandemien har vist oss at det er ulike følgeskader av den nye hverdagen i arbeidslivet. Fear of missing out (FOMO)? Fear of missing in (FOMI) er begreper som innbefatter nye forhold ledere må vite om og ta hensyn til i sitt lederskap. Hva skjer med medarbeiderskapet og med fellesskapet på en arbeidsplass når vi nå jobber så fleksibelt?
  Hvordan skape identitet og engasjement hos medarbeiderne når hjemmekontor, Teams, Zoom og Skype er kommet for å bli?

  Høyskolelektor Morten William Knudsen, Handelshøyskolen BI campus Bergen

   

 • Samling 7/8

  19. oktober kl. 08:30-10:00

  Tverrfaglig samarbeid – utfordringer og gevinster

  Organisasjoner blir utfordret og oppfordret til å utvikle tjenester som krever ulike innsikter fra ulike disipliner. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjonsutøvere er blitt viktigere for å løse framtidens behov innen offentlig sektor, helse og i innovative private bedrifter. Hvordan lykkes med tverrfaglig samarbeid? Du får kloke tips og innspill fra Elisabeth Andvik som nylig har avlagt sin doktorgrad om tverrfaglig samarbeid om komplekse problemstillinger.

  Høyskolelektor Elisabeth Andvik, Handelshøyskolen BI

  Til deg som er påmeldt lederforumrekken vil vi tilby "Fremtids-konferansen" 19.10.22:

 • Samling 8/8

  16. november kl. 08:30-10:00

  Endring og omstilling - hva kjennetegner gode prosesser?

  Verden endrer seg raskt og behovet for tilpasning til det grønne skiftet, demografiske endringer og digital transformasjon fører til at mange virksomheter må vurdere omorganisering og tilpasninger av bemanningen. Ulike regelsett regulerer slike prosesser og det er lett å trå feil. Ryddige og rettferdige prosesser er viktig både av hensyn til ansatte og virksomhetenes omdømme. Har vi en tilstrekkelig verktøykasse, og undervurderes behovet for å være åpen og tydelig i denne type prosesser?

  Advokat Eva Drageset er spesialist i arbeidsrett og er tilknyttet faggruppen arbeidsliv i SANDS advokatfirma

  Advokat Eva Drageset, Sands Advokatfirma

   

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}