#BNmøte

Informasjon

Min side
Tid
Fra tirsdag 19. februar 2019 kl. 08.30
Til søndag 3. mars 2019 kl. 08.30

Vår populær møteserie Lederforum fortsetter i 2019! Gjennom åtte frokostmøter får du kunnskap om aktuelle temaer som styrker din lederkompetanse.

Lederforum får svært mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Her får du møte noen av BIs mest profilerte og dyktigste foredragsholdere. Bli med på frokostmøter som gjør deg til en bedre leder!  

Programmet er åpent for alle, så få gjerne med deg en kollega eller to fra bedriften din!

Pakkepris inkluderer deltakelse av 8 samlinger med frokost

Informasjon

Min side
Tid
Fra tirsdag 19. februar 2019 kl. 08.30
Til søndag 3. mars 2019 kl. 08.30

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Dato og tema

19. februar: Konflikthåndtering
19. mars: Organisasjonskultur
9. april: Paradigmeskifte i HMS
14. mai: Lederkommunikasjon
28. mai: Effektiv kundeservice
27. august: Å lykkes med ledelse og innovasjon
17. september: Morgendagens delingstjenester
19. november: Det økonomiske spillerommet

(for mer info, se lenger ned på siden)

På Lederforum møter du noen av BIs beste og mest kunnskapsrike foredragsholdere:

 • Avholdt 19. februar

  Konflikthåndtering

  I alle organisasjoner oppstår det konflikter og uenigheter fra tid til annen. Når organisasjoner opplever å gjøre store endringer, kan man bli møtt med motstand som kan utvikle seg til konflikter. Noen ganger kan dette skape mer innovasjon, kreativitet og bedre dynamikk på en arbeidsplass. Andre ganger er en konflikt ødeleggende for hele miljøet og sprer seg fort og destruktivt. Få ledere har erfaring og vet hvordan man skal håndtere konflikter. Resultatet er ofte at man tar ikke tak i situasjonen og håper ting vil gå over.

  Hvordan oppstår konflikter, og hvilke virkemidler kan vi ta i bruk for å forhindre og løse dem? 

  Psykolog-professor Stig Berge Matthiesen og Høyskolelektor Morten William Knudsen gir deg gode, praktiske tips og innsikt i kjente problemstillinger.

 • 19. mars

  Organisasjonskultur

  Kulturen er styrende for vår adferd og gir modeller for handling. Den er identitetsskapende og skaper fellesskap gjennom felles meningsinnhold. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil ofte påvirke kulturen og identitet til en organisasjon. Bedriftskultur kan omtales som: «Sånn gjør vi det hos oss».

  Hva skjer når man plutselig ikke gjør sånn hos oss lenger…? Hvordan fremmer og hemmer organisasjonskulturen nødvendige endringsprosesser? 

  Førsteamanuensis, Helene Loe Colman er foreleser på høstens masterprogram "Endringsledelse" på campus Bergen og vil gi viktige innspill til nye ledelseskrav ved endringer i virksomheten.

 • 9. april

  Paradigmeskifte i HMS

  Helse, miljø og sikkerhet handlet opprinnelig om fraværet av ulykker og uønskede hendelser. Forskning på sikkerhet og sikkerhetsledelse har derfor fokusert på scenarioer der det går galt. Den nye HMS-tankegangen har imidlertid flyttet fokuset og er like opptatt av når det går bra som når det går galt.

  Hva menes med paradigmeskiftet i HMS, og hva innebærer dette for tenkning og handling rundt bedrifters HMS-arbeid? 

  Riana Steen er førsteamanuensis ved BI Stavanger og professor II innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, og vil gi et innblikk i den nye HMS-tankegangen.

 • 14. mai

  Lederkommunikasjon

  Har du gjort en dårlig jobb en dag, kan du være nesten sikker på at du får høre det. Det er ikke like opplagt at du får høre det om du har gjort en virkelig god jobb en annen dag. Hvorfor er det så vanskelig å rose en kollega for at hun/han har gjort en god jobb?

  Hvordan når du fram med ditt budskap? Hvorfor er lederkommunikasjon så viktig og likevel så vanskelig å få til? 

  Audun Farbrot er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. I praksis betyr det at han utfordrer, motiverer og dyktiggjør forskere til å fortelle om hva de har funnet ut og hvordan de kan delta i samfunnsdebatten. Hvordan gjør han det? Få gode tips om hvordan du selv kan bedre din kommunikasjon - både skriftlig og muntlig.

 • 28. mai

  Effektiv kundeservice

  Logistikk dreier seg om å ha en riktig balanse mellom kundeservice og logistikkostnader, og dette oppnås i stor grad gjennom å utnytte stordriftsfordeler og samtidig håndtere usikkerhet i forsyningskjeden. Forsyningskjedene er blitt mer komplekse på grunn av økt globalisering og fordi konkurransen i de ulike markeder gjør at kundene stiller stadig høyere krav til kundeservice. Produkter selges også i dag gjennom flere kanaler enn tidligere, f.eks. netthandel, noe som gir nye logistikkutfordringer.

  Hvordan kan vi effektivisere og oppnå store økonomiske gevinster gjennom effektive distribusjonskanaler og samtidig gjøre varen mer tilgjengelig for sluttbruker? 

  Førstelektor Eirill Bø  ved Handelshøyskolen BI har over 30 års erfaring innen logistikkfaget og er regnet som en av Norges aller fremste kapasiteter innen fagfeltet logistikk. Hun har jobbet flere år hos Narvesen, Tine og Norconsult før hun gikk over til undervisning og forskning. Eirill Bø har vunnet anerkjente priser for sin formidlingsevne.

 • 27. august

  Å lykkes med ledelse og innovasjon

  Innovasjon er – med god grunn – på alles agenda for tiden. Bedrifter må stadig utvikle nye tjenester, produkter eller forretningsmodeller. Offentlig sektor må utvikle nye og bedre tjenester, organisasjonsmodeller og få til bedre brukerinvolvering. Innovasjon vil alltid handle om å utfordre det bestående. Det skaper ofte friksjon og bråk. Det er få ledere som har nødvendig kunnskap og kompetanse til å lede innovasjonsarbeid. Det gjelder både på strategisk og operativt nivå. Derfor er det mange innovasjonsprosjekter som mislykkes.

  Hva skal til for at ledere lykkes med innovasjonsarbeid i organisasjonen? Førsteamanuensis Thomas Hoholm  ved Handelshøyskolen BI gir deg et lynkurs i nettopp det.

 • 17. september

  Morgendagens delingstjenester

  Interessen for og utbredelsen av delingstjenester har økt de siste ti årene. Det er trendy, sosialt og økonomisk. Denne forretningsmodellen høres ut som noe idealistisk, framtidsrettet og non-profit-aktig, men målet er at noen skal tjene penger. I mange bransjer utvikles nye, innovative løsninger som benytter delingsøkonomiens prinsipper, og som samtidig utfordrer etablerte aktører. De sterkeste driverne for spredning av delingstjenester er i rangert følgende rekkefølge: tillit, nytteverdi, personlige delemotiver, kjennskap, forventning og lokal identitet.

  Hva må du vite om morgendagens delingstjenester?

  Nina Marianne Iversen er ansatt ved Campus Bergen og er professor i markedsføring ved Institutt for markedsføring. Hun presenterer her nyere forskning som er gjort innenfor området.

 • 19. november

  Det økonomiske spillerommet

  Alt er økonomi; produktene vi skaper, hvilke vi kjøper, hvilke vi hater, og hvilke vi elsker. Uansett hvilken jobb du har, trenger du kunnskap om økonomi. Det økonomiske spillerommet er sterkt påvirket av de store økonomiske trendene i samfunnet.

  Hvordan påvirker norsk og internasjonal pengepolitikk organisasjoners verdiskapning og lønnsomhet? Alle bedrifter må ha en bankforbindelse, men er banken en medspiller eller motspiller?

  Høyskolelektor Knut Eikre Larsen ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi vil ta deg inn i dynamikken mellom banken og din bedrift.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Bedrift / Organisasjon

Anita Mellem Accountor Bergen AS
Eva Drageset Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
Idun Storm As Spar Kjøp
Merete Skaar Fjeldstad Atea AS
Alexander Flesland Atea AS
Christopher Ramsdal Atea AS
Johnny Rogne Atea As
Eli Andrea Skaar Atea AS
Christin Algrøy Azets Insight AS
Jill Naustdal Bergen Hotel og Restaurantdrift
Liv Prestegård Bergen Hotel og Restaurantdrift
Aagot Bølstad BKK Digitek
Sturle Drageset BKK Digitek
Terje Henneli BKK Digitek
Kjartan Aarbø BKK Varme
Øystein Haaland Bkk Varme As
Siren Ådland BKK Varme AS
Gina Gjerme Capgemini Norge AS
Siri Kalvatn Capgemini Norge AS
Birthe Skotheim Carte Blanche AS
Eirik Fausa Danske Bank
Oda Bjerkan Fana Sparebank
Hildegunn Grimstad Fiskeridirektoratet
Tone Hundvin Folk AS
Ida Marie Lien Folk AS
Anne Vikne Frende forsikring
Rune Birkeland G2Ocean AS
Øystein Kvåle Gc Rieber Shipping As
Lisbeth Hofstad Grieghallen AS
Monica Nordahl Vågen Handelsbanken
Ane Brorstad Mengshoel Husbanken
May-Brit Nordås Husbanken
Roger Olsen Husbanken
Sigbjørn Spurkeland Husbanken
Mabel Johansen Husbanken Region vest
Bjarte Alræk Husbanken vest
Lars-Marius Ulfrstad Husbanken vest
Sissel Budal Ingeniørfirma Tore Eide AS
Kari Didriksen Ingeniørfirma Tore Eide AS
Thomas Børnich JM Norge AS
Jørgen Teige JM Norge AS
Øystein Harsvik Karsten Moholt A/S
Sissel Berven KODE
Rolf Wangsholm KPMG AS
Preben Heggstad Kuehne + Nagel
Ole Moss-Iversen Lundegård Kuehne + Nagel As
Jan Erik Claussen Kuehne-Nagel AS
Hanne Meidell Kuehne-Nagel AS
Magdeli B Fosse Kunstgarasjen
Tim Helge Sætre Lars Jønsson AS
Sølvi Karlsbakk Lindum AS
Ann-Kristin Lekve Lindum AS
Sigrid Johnsen Melings Bergen AS
Trond Botnen Metis Education AS
Monica Furrebøe Monobank ASA
Fredrik Hannestad NOR PR
Pål Skorge Norengros K.J. Brusdal A/S
Richard Hodnefjell Norgesmøllene AS
Geir Lasse Kaldestad North Sea Electronics As
Karen Marie Mohr Svenke Norwegian Insurance Partner AS
Elin Lunde Sørensen Norwegian Insurance Partner AS
Carsten Andersen Oceaneering FO Holdings AS
Rikke Charlotte Sundt Origo Arkitektgruppe as
Are Sangolt Politiet
Tone Haveland Powersim Software AS
Jo Tidemann Proactima AS
Paal Johan Kahrs Paal J Kahrs Arkitekter AS
Ørjan Vågstøl Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet)
Evelinn Gule Kolltveit Scandic Flesland Airport
Jørn Davidsen Scandic Hotels
Hilde Rosvold Scandic Hotels
Lillian Laarsen Signo Dokken AS
Gro Thormodsen Signo Dokken AS
Raymond Tuv Skanska Norge AS
Jan Kenneth Frantzen Nordvik Taktekker Frantzen Eftf. AS
Gisle Kvamme Teknisk bureau AS
Espen Halland-Johansen Tess Vest AS
Hanne Nygaard Tippetue Arkitekter
Mette Rakner Tippetue Arkitekter AS
Helene Thorbjørnsen Tore Eide AS
Jørgen Møklebust Austvik Trainee Vest
Dyveke Grevskott Trainee Vest
Natalia Muscher Trainee Vest
Linn Therese Nicolaysen Hauan Trainee Vest / BIR AS
Morten Stalheim Tryg
Silje Glette Tv 2 As
Rune Fremstad Vest politidistrikt
Tore Salvesen Vest politidistrikt
Odd Arve Solvåg Vest Politidistrikt