#BNmøte

Informasjon

Tid
Tirsdag 19. februar 2019 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Mandag 18. februar 2019 kl. 10.00

Vår populær møteserie Lederforum fortsetter i 2019! Gjennom åtte frokostmøter får du kunnskap om aktuelle temaer som styrker din lederkompetanse.

Lederforum får svært mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Her får du møte noen av BIs mest profilerte og dyktigste foredragsholdere. Bli med på frokostmøter som gjør deg til en bedre leder!  

Programmet er åpent for alle, så få gjerne med deg en kollega eller to fra bedriften din!

Pakkepris inkluderer deltakelse av 8 samlinger med frokost

Informasjon

Tid
Tirsdag 19. februar 2019 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Mandag 18. februar 2019 kl. 10.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Dato og tema

19. februar: Konflikthåndtering
19. mars: Organisasjonskultur
9. april: Paradigmeskifte i HMS
14. mai: Lederkommunikasjon
29. mai: Effektiv kundeservice
27. august: Å lykkes med ledelse og innovasjon
17. september: Morgendagens delingstjenester
19. november: Det økonomiske spillerommet

(for mer info, se lenger ned på siden)

På Lederforum møter du noen av BIs beste og mest kunnskapsrike foredragsholdere:

 • 19. februar

  Konflikthåndtering

  I alle organisasjoner oppstår det konflikter og uenigheter fra tid til annen. Når organisasjoner opplever å gjøre store endringer, kan man bli møtt med motstand som kan utvikle seg til konflikter. Noen ganger kan dette skape mer innovasjon, kreativitet og bedre dynamikk på en arbeidsplass. Andre ganger er en konflikt ødeleggende for hele miljøet og sprer seg fort og destruktivt. Få ledere har erfaring og vet hvordan man skal håndtere konflikter. Resultatet er ofte at man tar ikke tak i situasjonen og håper ting vil gå over.

  Hvordan oppstår konflikter, og hvilke virkemidler kan vi ta i bruk for å forhindre og løse dem? 

  Psykolog-professor Stig Berge Matthiesen og Høyskolelektor Morten William Knudsen gir deg gode, praktiske tips og innsikt i kjente problemstillinger.

 • 19. mars

  Organisasjonskultur

  Kulturen er styrende for vår adferd og gir modeller for handling. Den er identitetsskapende og skaper fellesskap gjennom felles meningsinnhold. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil ofte påvirke kulturen og identitet til en organisasjon. Bedriftskultur kan omtales som: «Sånn gjør vi det hos oss».

  Hva skjer når man plutselig ikke gjør sånn hos oss lenger…? Hvordan fremmer og hemmer organisasjonskulturen nødvendige endringsprosesser? 

  Førsteamanuensis, Helene Loe Colman er foreleser på høstens masterprogram "Endringsledelse" på campus Bergen og vil gi viktige innspill til nye ledelseskrav ved endringer i virksomheten.

 • 9. april

  Paradigmeskifte i HMS

  Helse, miljø og sikkerhet handlet opprinnelig om fraværet av ulykker og uønskede hendelser. Forskning på sikkerhet og sikkerhetsledelse har derfor fokusert på scenarioer der det går galt. Den nye HMS-tankegangen har imidlertid flyttet fokuset og er like opptatt av når det går bra som når det går galt.

  Hva menes med paradigmeskiftet i HMS, og hva innebærer dette for tenkning og handling rundt bedrifters HMS-arbeid? 

  Riana Steen er førsteamanuensis ved BI Stavanger og professor II innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, og vil gi et innblikk i den nye HMS-tankegangen.

 • 14. mai

  Lederkommunikasjon

  Har du gjort en dårlig jobb en dag, kan du være nesten sikker på at du får høre det. Det er ikke like opplagt at du får høre det om du har gjort en virkelig god jobb en annen dag. Hvorfor er det så vanskelig å rose en kollega for at hun/han har gjort en god jobb?

  Hvordan når du fram med ditt budskap? Hvorfor er lederkommunikasjon så viktig og likevel så vanskelig å få til? 

  Audun Farbrot er fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. I praksis betyr det at han utfordrer, motiverer og dyktiggjør forskere til å fortelle om hva de har funnet ut og hvordan de kan delta i samfunnsdebatten. Hvordan gjør han det? Få gode tips om hvordan du selv kan bedre din kommunikasjon - både skriftlig og muntlig.

 • 29. mai

  Effektiv kundeservice

  Logistikk dreier seg om å ha en riktig balanse mellom kundeservice og logistikkostnader, og dette oppnås i stor grad gjennom å utnytte stordriftsfordeler og samtidig håndtere usikkerhet i forsyningskjeden. Forsyningskjedene er blitt mer komplekse på grunn av økt globalisering og fordi konkurransen i de ulike markeder gjør at kundene stiller stadig høyere krav til kundeservice. Produkter selges også i dag gjennom flere kanaler enn tidligere, f.eks. netthandel, noe som gir nye logistikkutfordringer.

  Hvordan kan vi effektivisere og oppnå store økonomiske gevinster gjennom effektive distribusjonskanaler og samtidig gjøre varen mer tilgjengelig for sluttbruker? 

  Førstelektor Eirill Bø ved Handelshøyskolen BI har over 30 års erfaring innen logistikkfaget og er regnet som en av Norges aller fremste kapasiteter innen fagfeltet logistikk. Hun har jobbet flere år hos Narvesen, Tine og Norconsult før hun gikk over til undervisning og forskning. Eirill Bø har vunnet anerkjente priser for sin formidlingsevne.

 • 27. august

  Å lykkes med ledelse og innovasjon

  Innovasjon er – med god grunn – på alles agenda for tiden. Bedrifter må stadig utvikle nye tjenester, produkter eller forretningsmodeller. Offentlig sektor må utvikle nye og bedre tjenester, organisasjonsmodeller og få til bedre brukerinvolvering. Innovasjon vil alltid handle om å utfordre det bestående. Det skaper ofte friksjon og bråk. Det er få ledere som har nødvendig kunnskap og kompetanse til å lede innovasjonsarbeid. Det gjelder både på strategisk og operativt nivå. Derfor er det mange innovasjonsprosjekter som mislykkes.

  Hva skal til for at ledere lykkes med innovasjonsarbeid i organisasjonen? Førsteamanuensis Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI gir deg et lynkurs i nettopp det.

 • 17. september

  Morgendagens delingstjenester

  Interessen for og utbredelsen av delingstjenester har økt de siste ti årene. Det er trendy, sosialt og økonomisk. Denne forretningsmodellen høres ut som noe idealistisk, framtidsrettet og non-profit-aktig, men målet er at noen skal tjene penger. I mange bransjer utvikles nye, innovative løsninger som benytter delingsøkonomiens prinsipper, og som samtidig utfordrer etablerte aktører. De sterkeste driverne for spredning av delingstjenester er i rangert følgende rekkefølge: tillit, nytteverdi, personlige delemotiver, kjennskap, forventning og lokal identitet.

  Hva må du vite om morgendagens delingstjenester?

  Nina Marianne Iversen er ansatt ved Campus Bergen og er professor i markedsføring ved Institutt for markedsføring. Hun presenterer her nyere forskning som er gjort innenfor området.

 • 19. november

  Det økonomiske spillerommet

  Alt er økonomi; produktene vi skaper, hvilke vi kjøper, hvilke vi hater, og hvilke vi elsker. Uansett hvilken jobb du har, trenger du kunnskap om økonomi. Det økonomiske spillerommet er sterkt påvirket av de store økonomiske trendene i samfunnet.

  Hvordan påvirker norsk og internasjonal pengepolitikk organisasjoners verdiskapning og lønnsomhet? Alle bedrifter må ha en bankforbindelse, men er banken en medspiller eller motspiller?

  Høyskolelektor Knut Eikre Larsen ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi vil ta deg inn i dynamikken mellom banken og din bedrift.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}