Kommende møter

Aktiviteter
Lederforum 2018
Tirsdag 10. april 2018 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist utløpt
Lederforum: Hva sa du?
Tirsdag 5. juni 2018 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist utløpt
Lederforum: Diagnose "Usikker"
Tirsdag 28. august 2018 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist utløpt
Lederforum: Best på feil
Onsdag 10. oktober 2018 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist utløpt
Lederforum: Påvirket av framtiden
Tirsdag 27. november 2018 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist utløpt