Webinar

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Tirsdag 2. juni 2020 kl. 13.00 - 13.45
Påmeldingsfrist
Tirsdag 2. juni 2020 kl. 10.00

Å legge inn tilbud på offentlige anskaffelser er en krevende jobb. Men hva gjør du dersom du blir forbigått ved tildeling av kontrakt? Vi ser nærmere på hvordan du kan klage på en anbudsprosess.

Det er mye å huske på for å nå opp i offentlige anbudskonkurranser, og dersom det blir gjort feil, kan det få store konsekvenser for deg som leverandør. En avgjørende faktor i håndhevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser, er at leverandører klager, dersom de blir utsatt for feil.

I samarbeid med Advokatfirmaet Thommessen tar vi for oss mulighetene til å klage på oppdragsgivers tildeling av kontrakter, innsynsreglene, adgangen til å klage til KOFA, begjæring om midlertidig forføyning og leverandørenes krav på erstatning ved feil i anskaffelsesprosessen.

LES MER OM FOREDRAGSHOLDERE HER

MELD DEG PÅ HER

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

 

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Tirsdag 2. juni 2020 kl. 13.00 - 13.45
Påmeldingsfrist
Tirsdag 2. juni 2020 kl. 10.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

  • 13:00

    Velkommen

  • Wenche Sædal, senioradvokat Thommessen

    Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp, både nasjonalt og internasjonalt. Wenche var ansatt i Konkurransetilsynet før hun begynte i Thommessen. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren (buss, ferge, jernbane, hurtigbåt mv.), bygge- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene (nett, varme mv.).

  • 13:45

    Takk for i dag!

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}