#BNmøte

Informasjon

Tid
Onsdag 23. mai 2018 kl. 08.30 - 10.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 22. mai 2018 kl. 10.00

Vil du påvirke? Velkommen til næringslivets innspillsmøte om smart byutvikling, utslippsfri transport og grønn verdiskapning.

Bergen Næringsråd bidrar til å sette dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø. Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Derfor ønsker ressursgruppene Transport, Byutvikling og Fornybar dine innspill.

Dette er et åpent medlemsmøte der vi vil diskutere i grupper hvordan ressursgruppene skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.

Tema for møtet er smart byutvikling, utslippsfri transport og grønn verdiskapning. Men vi presiserer at alle innspill utover temaet også tas med.

Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivsledere og fagpersonell fra ulike fagfelt og bransjer. Ressursgruppene møtes jevnlig og gir innspill til Bergen Næringsråds arbeid og sikrer at det til enhver tid jobbes med de rette sakene og problemstillingene.

Fram til sommeren kan du ta med deg en kollega eller venn – helt gratis – på de fleste frokostmøter i Bergen Næringsråd. Du trenger ikke å melde disse på i forkant. De registreres når de kommer.

Informasjon

Tid
Onsdag 23. mai 2018 kl. 08.30 - 10.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 22. mai 2018 kl. 10.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

#BNmøte

 • 08:00

  Registrering og frokost

 • 08:30

  Innledninger

  • Atle Kvamme og Marit Warncke fra Bergen Næringsråd
  • Jorunn Nerheim, RG-leder Byutvikling
  • Roger Harkestad, RG-leder Transport
  • Ingrid Von Streng Velken, RG-leder Fornybar

 • 09:10

  Diskusjon i grupper

 • Innspill og spørsmål til RG-lederne

 • 10:00

  Innspillsrunde og oppsummering

 • 10:30

  Takk for oss!

Har du spørsmål om dette arrangementet?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}