Informasjon

Min side
Tid
Torsdag 5. november 2020 kl. 09.00 - 15.00

Nye og reviderte Incoterms® 2020 tråtte i kraft 1.1.2020. 
Strategisk og riktig bruk av Incoterms® kan gi store besparelser, så både logistikk, salg og toppledelse i et selskap bør ha kjennskap til hva de forskjellige klausulene betyr.

Incoterms® er viktig også for selgere, kjøpere, logstikkpersonell, transportører og speditører samt økonomi og dokumentasjon/compliance medarbeidere.

ICC Norge arrangerer kurs tilpasset både dem som knapt har hørt om Incoterms®, så vel som for «ekspertene». Programmet tar for seg Incoterms® generelt, men med fokus på endringene og de nå nye Incoterms® 2020. Kurset er også relevant for advokater/juridisk personell og er derfor godkjent som obligatorisk etterutdanning av Advokatforeningen.

Hovedpunkter i programmet:

  • Incoterms® og deres funksjon ved kjøp, salg og transport av varer
  • Incoterms® forhold til Avtaleretten, Kjøpsretten, Transportretten og Forsikringsretten
  • Incoterms® forhold til Internasjonale kjøp og salg
  • Detaljert gjennomgang av de 10 reglene i Incoterms® 2020
  • Detaljert gjennomgang av endringene og hva som er nytt i Incoterms® 2020
  • Detaljert gjennomgang av samtlige 11 Incoterms® samt momenter ved valg av Incoterms®


Medlemmer i Bergen Næringsråd får rabattert kurspris. 

SE PROGRAM OG MELD DEG PÅ HER