Informasjon

Tid
Tirsdag 8. mai 2018 kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 26. april 2018 kl. 00.00

Jobber du med eksport eller import? Da må du kunne leveringsbetingelsene - Incoterms® 2010. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser.
Hvordan sikre dine betalinger? Kjenn din risiko i verdikjeden. På dette dagskurset går vi gjennom internasjonale betalingsbetingelser for å sikre din leveranse.

Hvem har nytte av kurset?

Kurset passer for alle som er involvert i internasjonal handel, det vil si alt fra eksportører, importører, personell som inngår salgskontrakter, befraktere, transportører, forretningsadvokater, bank- og forsikringsfolk og ansvarlige for innkjøp, materialadministrasjon og logistikk.

Deltakeravgift

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som Incoterms® 2010 boken, som er et uunværlig oppslagsverk deltakerne kommer til å ha stor nytte av, Incoterms® 2010 grafisk oversikt, Incoterms kommentarbok, UCP 600 rembursregler og Garantiregler, samt lunsj og forfriskninger.

For medlemmer hos ICC Norge og Bergen Næringsråd og kunder av Bergens Handelskammer:  kr. 3.900.- / ikke medlemmer kr. 4.900.-

 

 

 

 


 • 09:00

  Velkommen og åpning av kurset

    Innledning, presentasjon, avgrensing og gjennomgang av utlevert materiell.

 • 09:30

  Rettssystemer og rettsområder ifm. Incoterms®

  2. Hvorfor leveringsbetingelser?
  3. Incoterms®

  Foredragsholder er Christian J. Lien, Rettshjelper.

  • Har i over 20 år vært medlem av ICC’s “Commission on Commercial Law and Practices”
  • Har oversatt både Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms® 2010 til norsk
  • Norsk representant ifm revisjonsarbeidet av Incoterms 2000 og Incoterms® 2010
  • Har skrevet og utgitt «Norsk Kommentar til Incoterms® 2010» (346 sier)
  • Har forelest på over 1000 kurs vedr Incoterms®, - både i Norge og utlandet
  • Norges eneste «approved trainer on Incoterms®» by the ICC

 • 11:45

  LUNSJ

 • 12:30

  Internasjonale betalingsbetingelser og oppgjørsinstrumenter

  • Internasjonale oppgjørsformer — hva passer når?
  • Rembursbegreper og remburstyper
  • Salg på rembursbetingelser
  • Styring av kontrakts- og rembursbetingelser 


  Foredragsholder er Tore Skoglund, Head of Trade Finance Danske Bank Norge.

  Skoglund har 30 års erfaring med praktisk håndtering og utstrakt rådgivning innenfor internasjonale oppgjørs- og sikringsinstrumenter, deriblant strategisk rådgivning ovenfor import- og eksportbedrifter for å redusere motpartsrisiko i internasjonal handel.

  Han har de siste 14 år jobbet for Danske Bank i Norge, og har før det erfaring fra andre norske banker. Er også vant med foredrag og kursvirksomhet, både ved bedriftsinterne arrangementer og for eksterne interesseorganisasjoner.

 • 14:15

  Internasjonale garantier - gjennomgang av ulike garantityper og bruksområder

  • Gjennomgang av ulike garantityper og bruksområder
  • Viktige garantibegreper og betingelser
  • ICC regelverk URDG 758 for On Demand garantier
  • Styring av garantitekster og viktige fallgruver
  • Håndtering av bankgarantier


  Foredragsholder er Pascale Heffermehl, Senior rådgiver på Trade Finance og leder for garantier i Danske Bank.

  Hun har mer enn 25 års erfaring innen garantier og har jobbet for internasjonale og norske banker.

  Pascale Heffermehl er oppnevnt spesialist på "on-demand" garantier av ICC Banking Commission og er medlem av ICC Norges nasjonale Trade Finance utvalget.

 • 16:15

  Avslutning

PÅMELDING

Send din påmelding på e-post til:  lisbeth@iccnorge.no 


Har du spørsmål om kurset, kontakt:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge
Telefon: 22 56 16 88 / 900 39070
E-post: lisbeth@iccnorge.no


Deltakeravgift

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som Incoterms® 2010 boken, som er et uunværlig oppslagsverk deltakerne kommer til å ha stor nytte av, Incoterms® 2010 grafisk oversikt, Incoterms kommentarbok, UCP 600 rembursregler og Garantiregler, samt lunsj og forfriskninger.

For medlemmer hos ICC Norge og Bergen Næringsråd og kunder av Bergens Handelskammer:  kr. 3.900.- / ikke medlemmer kr. 4.900.-