#BNmøte

Informasjon

Min side
Sted
Tre webinarer i mai og juni
Tid
Torsdag 20. mai 2021 kl. 08.30 - 10.00

Er du usikker på om din bedrift etterlever sitt menneskerettighetsansvar? Er du rustet for de økte kravene som er ventet fra investorer, myndigheter, kunder og leverandører fremover? 

FUTURE-PROOF skal gjennom en digital seminarserie gi deg veiledning! Du får vite hvordan å sikre din konkurransekraft i møte med en fremtid der etterlevelse av menneskerettighetene, både her hjemme og utover i de globale leverandørkjedene, vil representere selve lisensen for å få drive forretninger.


Tre seminarer om hvordan komme i gang med arbeidet

I løpet av høsten 2020 og vinteren 2021 gikk menneskerettighetsjurist Pia Rudolfsson Goyer akkompagnert av blant annet Equinor, DOF, Inventura, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Raftostiftelsen rett i kjernen på hvordan din bedrift kan implementere de mest sentrale momentene nedsatt i den viktigste globale autorative standarden på næringsliv og menneskerettigheter, nemlig FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Nå gjentas suksessen og vi utvider med eget interaktivt seminar med fokus på dilemmatrening og konsultasjon.

SE HELE PROGRAMMET HER


Hvem passer det for?

Seminarserien passer for alle bedrifter, men søker å hjelpe særlig små og mellomstore virksomheter med å komme i gang med sin UNGP-implementering. Alle roller i organisasjonen er berørt, ettersom dette arbeidet må gjennomsyre bedriften som helhet, men vil oppleves særlig relevant for posisjoner innen innkjøp og anskaffelser, bærekraft, compliance og risikohåndtering.

Vil du bli medlem av Bergen Næringsråd, trykk HER.

Seminarserien arrangeres i samarbeid med:

 

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}