Informasjon

Sted
Hotel Scandic City Bergen
Tid
Fra onsdag 7. februar 2018 08.30
Til onsdag 7. februar 2018 16.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 1. februar 2018 15.00

Kulturforskjeller, omstilling, ny personvernlov, hacking og droner er noen av temaene på årets HMS-dag i Bergen! Bli oppdatert og bli inspirert. Meld deg på konferansen i dag!

I samarbeid med HMS-faglig forum inviterer vi til et bredt og interessant program:
* Hvordan skaper du en god organisasjonskultur og går fra ord til handling?
* Tenker du langt nok fram og handler i tide når det gjelder omstilling?
* Hva vil den nye personvernloven bety for din bedrift?
* Hvordan beskytte deg mot datainnbrudd?
* Hvordan bruker du droner som HMS-verktøy?

Pris
Ordinær pris: kr 2 500,- inkl. kaffe og lunsj
Medlemmer i Bergen Næringsråd:  kr  2 250,-
Flere fra samme virksomhet  får kr 300,- i rabatt  fra og med andre deltaker.

MELD DEG PÅ HER

Møtet arrangeres i samarbeid med:

HMS-dag Bergen 2018 er støttet av:

 • 08:30

  Registrering og kaffe

 • 09:00

  Velkommen v/styreleder i HMS-faglig forum

  v/ Helene M Danmo, senior rådgiver i Falck Nutec

 • 09:15

  Kulturforskjeller på arbeidsplassen

  v/ Kathleen Mathisen, konserndirektør for HR og Internkommunikasjon i Grieg Seafood 

  Kulturforståelse er viktig for å skape et miljø der ansatte føler eierskap, trives og kan dra lasset sammen. Hvordan skal vi skape en god organisasjonskultur og gå fra ord til handling?

 • 10:15

  Pause

 • 10:30

  Hvordan lykkes med god HMS-kultur i alle ledd?

  v/ Heidi Hallén-Rød Verlo, K-HMS leder i Svein Boasson

  Svein Boasson har imponert flere med sin gode orden på arbeidsplassen, det som utmerker seg er at arbeidsmetodene, orden og systematikken ser ut til å være uforandret selv om arbeidslagene endres. God HMS er mer enn høyt fokus, det er det vi gjør sammen hver dag , hele dagen.  Hva har de gjort for å få dette til?

 • 11:05

  Bruk av droner som HMS-verktøy

  v/ Truls Reed Tystad, seksjonssjef i BKK Nett

  • To år med droner
  • Brukerområder
  • Myndighetskrav
  • Fremtiden

 • 11:50

  Lunsj

 • 12:50

  Ledelse: Tenke langt nok frem - handle i tide

  v/ Marit Warncke, daglig leder i Bergen Næringsråd

  Vi lever i en tid der endringene skjer raskere og raskere, og virksomhetene blir mer og mer globale og kunnskapsintensive i alle ledd. Kravene til å prestere og til å håndtere omstilling øker tilsvarende. Dermed er også kravene til ledelse og lederrollen stadig større og i kontinuerlig endring.

  Marit Warncke er utdannet psykolog ved UiB, og har tidligere jobbet som seniorforsker og som rådgiver innen krisepsykologi- og beredskapsledelse. Hun har lang erfaring på toppledernivå. Før hun kom til Bergen Næringsråd var hun direktør i Falck Nutec AS.

 • 13:20

  Personvernloven

  v/ Hildegunn Y. Nygård, advokat i NHO Vestlandet  

  EUs forordning for personvern blir norsk lov 25. mai 2018. De nye reglene får betydning for alle som behandler eller lagrer personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Foredraget vil gi en kort innføring i hva disse reglene betyr for din bedrift.
  Hildegunn Ytrearne Nygård er advokat ved NHO Vestlandet. I tillegg til rådgivning og bistand til medlemsbedriftene, holder hun for tiden en rekke kurs om det nye personvernregelverket.

   

 • 14:20

  Pause

 • 14:35

  ISO-sertifisering. Ledelse, kvalitet og miljø

  v/ Siv Wergeland og Kathinka Pettersen fra Wergeland Bedriftsutvikling

  Ledelse, kvalitet og miljø. Sammenhengen mellom ISO-prinsipper og nye krav i forskrift gjeldende fra 1. januar 2017.
  Erfaringer etter 2 år med overgang til ny ISO-standard, ledelsessystem for kvalitet og miljø. Dette handler om god virksomhetsstyring, kvalitet i tjenesten/leveransen, målstyring og bruk av ressurser samt bruk av gode verktøy for kontinuerlig forbedring. Prinsipper i ISO 9001 og kontinuerlig forbedring er også rammen for ny forskrift for kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

 • 15:05

  Hjelp, vi er blitt hacket!

  v/ Chris Dale, sikkerhetsekspert i Netsecurity

  Hvordan beskytte seg mot interne og eksterne trusler?

  Hvordan blir vi hacket? Hvem blir vi hacket av? Hvordan jobber ekspertene for å avsløre hackere? Hvordan skal vi foreholde oss til hacking, datainnbrudd osv?

  Chris Dale fra Netsecurity er en anerkjent sikkerhetsekspert. Han har spisskompetanse innenfor hendelseshåndtering og penetrasjonstesting. Han vil blant annet gi oss et innblikk i hvordan det jobbes med hacking og penetrasjonstesting i avklarte rammer med høy etikk og moral for å avdekke sikkerhetshendelser. Sist, men ikke minst - hva kan vi selv gjøre for å forberede oss på sikkerhetshendelser slik som hacking, datainnbrudd, ulike skadevarer osv.

   

 • 15:50

  Oppsummering og avslutning

Har du spørsmål om dette arrangementet?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}