Teknologisamarbeid med stort potensiale

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.