#BNmøte

Informasjon

Sted
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3
Tid
Fra tirsdag 30. januar 2018 08.30
Til tirsdag 30. januar 2018 10.00
Påmeldingsfrist
Mandag 29. januar 2018 10.00
Uønsket atferd kan forekomme på arbeidsplassen. Hvordan kan du som arbeidsgiver forhindre diskriminering og trakassering, og hva gjør du hvis ansatte opplever det?

De siste månedene har vi hørt om flere saker der ansatte har opplevd seksuell trakassering. Diskriminering og trakassering kan imidlertid også oppstå i andre former, og det kan f.eks. forekomme i forbindelse med forfremmelser, i nedbemanningsprosesser, i varslingssaker osv.

Nå skjerpes lovverket. 1. januar 2018 trer den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven inneholder blant annet en ny og strengere definisjon av hva som må betraktes som seksuell trakassering. I tillegg får arbeidstakere en utvidet rett til å kreve oppreisning for diskriminering. 
 
Møtet arrangeres i samarbeid med:

 

Møtet er gratis og åpent for alle!

Informasjon

Sted
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3
Tid
Fra tirsdag 30. januar 2018 08.30
Til tirsdag 30. januar 2018 10.00
Påmeldingsfrist
Mandag 29. januar 2018 10.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

#BNmøte

Advokatene Håkon Berge og Nina Odberg fra Thommessen presenterer de viktigste endringene i den nye likestillings- og diskrimineringsloven og ser nærmere på hvordan du kan forhindre og eventuelt håndtere uønsket atferd på arbeidsplassen.

* Har bedriften gode nok rutiner?
* Hvordan følger du opp et varsel?
* Hvilket vern har den ansatte?
* Hvilket ansvar har arbeidsgivere dersom vi trør feil?

 • 08:00

  Frokost og registrering

 • 08:30

  Senioradvokat Håkon Berge, Thommessen

  Håkon har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning innen selskaps-, arbeids- og kontraktsrett. Han har prosedert en rekke saker for både tingrett og lagmannsrett, og har erfaring med voldgift.

 • Advokat Nina Odberg, Thommessen

  Nina har bred erfaring innenfor arbeidsrett. Hun bistår både private og offentlige klienter i komplekse personalspørsmål og forhandlingssituasjoner, blant annet i saker tilknyttet oppsigelser og nedbemanninger, fortrinnsrettsspørsmål, diskriminering, arbeidstid, revisjon av arbeidsavtaler, varsling og virksomhetsoverdragelser. 

Har du spørsmål om dette arrangementet?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}