Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Onsdag 28. oktober 2020 kl. 12.00 - 13.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 12.00

Finansnæringen møter nye krav til samfunnsansvar fra flere hold. Prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er i ferd med å bli lovregulert. Hvordan skal selskapene forholde seg til dette?

ESG - “Environmental, Social og Governance” – er et internasjonalt begrep for bærekraftige og ansvarlige handlinger. Det kan gjerne oversettes til miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring.

Kunder, forretningsforbindelser og investeringsobjekter stiller nye krav til S-en i ESG – sosiale forhold. Det gjelder ikke minst menneskerettigheter, i form av arbeidstakerrettigheter, likestilling, diskriminering, HMS og forhold i leverandørkjeder. Internasjonalt og i Norge er dette i ferd med å bli lovregulert. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) er den globale standarden for selskapers arbeid med menneskerettigheter.

LES MER OM PROGRAMMET HER

Hvordan skal finansselskapene forholde seg til dette? Hvilket ansvar har de, og hvordan vurderes risiko knyttet til dette? Vi legger vekt på konkrete eksempler som viser hvordan UNGP griper inn i bedriftenes hverdag.

Bli med på et komprimert og innholdsrikt kurs, spesiallaget for selskaper i finansbransjen!

MELD DEG PÅ HER

Future-Proof er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter, etablert av Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd. Målsetningen er at plattformen skal bidra til at alle bedrifter i Bergensregionen implementerer FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Kurset arrangeres i samarbeid med:

 

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Onsdag 28. oktober 2020 kl. 12.00 - 13.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

 • 12:00

  Velkommen

 • Pia Rudolfsson Goyer

  Menneskerettighetsjurist ved Ahead for Business and Human Rights og styremedlem i Institute for Business and Human Rights i London

 • Therese Jebsen

  Seniorrådgiver i Raftostiftelsen og programansvarlig for næringsliv og menneskerettigheter

 • Program

 • Menneskerettighetene og «S» i ESG (Environmental, Social og Governance)
  ESG og menneskerettigheter
  «S» i ESG og sammenhengen mellom «E», «S» og «G».

  Hva er menneskerettigheter?
  Forankring av arbeidet med næringslivets menneskerettighetsansvar i det internasjonale rammeverket.

  Sammenhengen mellom bærekraft og næringslivets ansvar for menneskerettigheter
  FNs bærekraftmål: Menneskerettigheter - en forutsetning for bærekraftig utvikling.

  UNGP og finansnæringen
  UNGP – hvordan ble de utviklet, og hva er hovedelementene?
  Kort gjennomgang av bakgrunnen for og oppbyggingen av UNGP.

  UNGP, andre internasjonale standarder og lovutvikling nasjonalt og internasjonalt
  Hvordan henger de ulike standardene sammen?
  Forventninger og krav fra staten: Utvikling av regulering i Norge og internasjonalt.
  EUs arbeid med bærekraftig finans.

  UNGP i praksis
  Redegjørelse for de ulike momentene i en aktsomhetsprosess.
  Aktsomhetsprosesser i praksis med utgangspunkt i konkrete eksempler.
  Hvordan vurdere risiko?

 • 13:30

  Slutt

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}