#BNmøte

Informasjon

Min side
Tid
Tirsdag 20. oktober 2020 kl. 09.00 - 11.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 15. oktober 2020 kl. 16.00

Internasjonal handel øker risikoen for krenkelser og skader på mennesker og miljø. Fairtradebyen Bergen ønsker å bidra til at næringslivet er godt rustet til å håndtere etiske utfordringer. Hvordan kan vi samarbeide?

I samarbeid med Bergen kommune har vi gleden av å invitere din virksomhet til en workshop om etisk handel og ansvarlig næringsliv. Økt samarbeid spiller en avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling, og Bergen kommune ønsker å bli bedre kjent med ditt arbeid og få innspill til etableringen av en samarbeidsarena i Bergen.

I dag er det klare forventninger til at offentlig og privat næringsliv setter inn konkrete tiltak mot eventuell skadepåvirkning, både i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Samtidig stiller forbrukere krav til informasjon om forholdene bak varer og tjenester.
Dette inkluderer tema som arbeidsvilkår/innleie av arbeidskraft, antikorrupsjon, menneskerettigheter, og klima- og miljøansvar i næringslivet. Noe er lovregulert, og flere initiativ er på trappene.

Bli med på en to-timers workshop og si din mening om hvordan en samarbeidsarena for etisk handel og et styrket ansvarlig næringsliv kan organiseres i Bergen!

Spørsmål og påmelding kan skje på e-post til rba@rbadvisors.no
innen 15. oktober 2020.

For mer informasjon om Fairtradbyen Bergen, trykk HER.

Møtet er gratis og åpent for alle!

(Bilde: Rolf Hordnes)