Aktiviteter

Aktiviteter
Åpenhet om kundedata – hvordan skape et nytt økosystem?
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3
Fredag 7. september 2018 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist: Torsdag 6. september 2018 kl. 10.00
Påmeldingsfrist utløpt
Digital markedsføring og salg i en kundesentrisk tidsalder
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3
Fredag 5. oktober 2018 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist: Torsdag 4. oktober 2018 kl. 18.00
Påmeldingsfrist utløpt
Samarbeid og effektivisering ved hjelp av digitale verktøy
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3
Fredag 2. november 2018 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist: Lørdag 10. november 2018 kl. 00.00
Påmeldingsfrist utløpt