Seminardel 3

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Torsdag 21. januar 2021 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 20. januar 2021 kl. 10.00

Prinsippet om ”know and show” står helt sentralt i næringslivets ansvar og arbeid for menneskerettigheter.  Selskaper forventes å kjenne til  de mest vesentlige risikoene for brudd på menneskerettigheter koblet til egen virksomhet, og kommunisere eksternt hva som gjøres for å håndtere slike risikoer.

Spørsmålet blir derfor hvordan kan man vite om det man gjør fungerer? Hvilke KPI´er kan være relevante? Hva skal rapporteres og til hvem?

I dette seminaret vil Future-proof forsøke å svare på disse spørsmålene og gi deg innsikt i hvordan du undersøker om tiltakene du har satt i verk for å begrense risikoer fungerer og hvordan selskaper bør håndtere klager eller negative hendelser.

Menneskeretighetsjurist Pia Rudolffson Goyer, vil sammen med Brith Line Øverland, Manager og leder for regulatoriske tjenester hos Inventura, Cathrine Halsaa, Sekretariatsleder hos Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Therese Jebsen, Seniorrådgiver og leder for næringsliv og menneskerettigheter hos Raftostiftelsen hjelpe oss på vei mot bedre praksis.

Seminaret skal særlig hjelpe små og mellomstore bedrifter i gang med dette arbeidet.

Det blir god tid til å stille spørsmål og kommentere underveis. Seminarserien arrangeres første gang denne høsten og vil derfor være gratis.

Vi ser frem til et praktisk rettet seminar og håper du blir med oss digitalt!

Meld deg på dette enkeltseminaret

Les om seminarserien som helhet


Seminarserien arrangeres i samarbeid med:

 

Seminardel 3

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Torsdag 21. januar 2021 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 20. januar 2021 kl. 10.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

  • Future-proof er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter.
  • Formålet til Future-proof er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både her hjemme og ute i leverandørkjedene.
  • Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Kombinasjonen av dette gjør Future-proof til et nødvendig proaktivt tiltak for å sikre regionens konkurransekraft i årene som kommer.
  • Plattformen er etablert på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen.
  • Arbeidsgruppen til Future-proof består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Star og Bergen Kommune. Sammen bidrar disse med viktige innspill til utvikling av aktiviteter og innhold i plattformen.