Seminardel 2

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Tirsdag 15. desember 2020 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Mandag 14. desember 2020 kl. 10.00

Menneskerettighetsbrudd representerer noen av de mest akutte sosiale, miljømessige og økonomiske innvirkningene en bedrift kan ha på mennesker. I stor grad konvergerer de groveste og mest vesentlige av disse med de største og viktigste risikoene for en bedrift.

Manglende risikoforståelse og håndtering er gjennom en rekke eksempler vist å føre til omdømmetap, forstyrrelser og forsinkelser i driften, søksmål, økte kostnader for å håndtere konflikter eller verditap for virksomheten (kilde UNGP Reporting Framework).

I dette seminaret vil menneskerettighetsjurist Pia Rudolfsson Goyer dele av sin erfaring fra over tjue år med arbeid på næringsliv og menneskerettigheter, derav 12 år i sekretariatet til Oljefondets etikkråd, når hun presenterer viktigheten av aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter og hvordan dette gjøres på en god måte.

Til å eksemplifisere hvordan man kan gå frem i arbeidet med aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter og risikohåndtering i din virksomhet, vil Marte Stensrud Johnsen, Vice President Human Rights hos Equinor, dele fra deres arbeid og erfaringer.

Seminaret skal særlig hjelpe små og mellomstore bedrifter i gang med dette arbeidet.

Det blir god tid til å stille spørsmål og kommentere underveis. Seminarserien arrangeres første gang denne høsten og vil derfor være gratis.

Vi ser frem til et praktisk rettet seminar og håper du blir med oss digitalt!

Meld deg på dette enkeltseminaret

Les om seminarserien som helhet


Seminarserien arrangeres i samarbeid med:

 

Seminardel 2

Informasjon

Min side
Sted
Webinar
Tid
Tirsdag 15. desember 2020 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Mandag 14. desember 2020 kl. 10.00

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}

  • Future-proof er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter.
  • Formålet til Future-proof er å hjelpe næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar både her hjemme og ute i leverandørkjedene.
  • Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter nasjonalt og internasjonalt øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås. Kombinasjonen av dette gjør Future-proof til et nødvendig proaktivt tiltak for å sikre regionens konkurransekraft i årene som kommer.
  • Plattformen er etablert på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen.
  • Arbeidsgruppen til Future-proof består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Star og Bergen Kommune. Sammen bidrar disse med viktige innspill til utvikling av aktiviteter og innhold i plattformen.