Informasjon

Min side
Tid
Torsdag 14. februar 2019 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 13. februar 2019 kl. 10.00

I alle deler av næringslivet settes bærekraft høyt på agendaen. Dette er i dag kanskje den viktigste driveren for all nærings- og produktutvikling. Hva betyr det for oppdrettsnæringen?

Fokuset på bærekraft har også ført til endrede kjøpemønstre som ofte kommer raskere enn omstillingsevnen i næringslivet. Alle ønsker å framstå som bærekraftige, og mange bedrifter jobber nå med egne strategier for å oppnå dette. Er dette grønnvasking, eller reelt? Hvordan måle graden av bærekraft i produksjon av laks? Hvordan få til en global standard som sikrer bærekraft i alle ledd? Er bærekraft lønnsomt, eller bare nødvendig?

Salmon Group har nylig lansert forprosjektet Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – Hva er det?, og dette danner utgangspunkt for dette frokostmøtet. Her løftes det blant annet fram at næringen må jobbe på tvers og sammen ta grep om de utfordringer som er knyttet til definering og oppnåelse av et bærekraftig havbruk.

Møt Tonje Osmundsen (NTNU), Thina Saltvedt (Nordea) og Liv Kari Eskeland (H). Hva er analytikerens, politikerens og omdømmeekspertens syn på havbruksnæringens utfordringer og muligheter i et bærekraftsperspektiv? I panelsamtalen møtes Marine Harvest, Lerøy, Bremnes Seashore og Salmon Group til debatt.

Møtet arrangeres i samarbeid med:

Møtet er åpent og gratis for alle!

Informasjon

Min side
Tid
Torsdag 14. februar 2019 kl. 08.30 - 10.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 13. februar 2019 kl. 10.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

#BNmøte

 • 08:00

  Frokost og registrering

 • 08:30

  Tonje Osmundsen, Forskningssjef ved NTNUs avdeling Studio Apertura

  Osmundsen har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur. Hun har forsket på organisatoriske utfordringer i næringen relatert til sikkerhet og håndtering av fiskesykdommer og parasitter, internasjonale sertifiseringsordninger for bærekraft, og havbruksforvaltning på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har også studert det offentlige ordskifte om norsk lakseoppdrett, og søker å bidra til en opplyst og balansert debatt om norsk havbruk.

 • Thina Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje i Nordea

  Tidligere Oljeanalytiker Thina Saltvedt har skiftet beite og jobber nå med grønn energi og klimarisiko i meglerhusets sustainable finance-avdeling som analytiker. Den profilerte oljeanalytikeren har i flere år varslet at det grønne skiftet kan revolusjonere verdens energimarkeder. Hun er tydelig på hvilken retning vi går i, og blir ansett som en pådriver på veien mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

 • Liv Kari Eskeland (H), Stortingsrepresentant fra Hordaland

  Eskeland sitter i energi- og miljøkomiteen. Hun var styreleder i Salmon Group 2016-2017, har energieffektivisering, nullutslipp og "grønne" løsninger for havbruksnæringen høyt på agendaen, og jobber for en sømløs forvaltning som legger til rette for nødvendige krav til transparens, kompetanse og bærekraft i alle ledd. Hvordan kan oppdrettsnæringen bli fossilfri innen 2025?

   

 • Catarina Martins, Group Manager Environment & Sustainability i Marine Harvest

  Martins er fra Portugal, og har en doktorgrad i akvakultur fra Wageningen i Nederland. Hun har også en MBA i Seafood Management fra NHH.

 • Krister Hoaas, Samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group

  Hoaas har tidligere jobbet som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. Før det jobbet han som journalist i Bergens Tidende og TV2 i til sammen 15 år.

 • Anne-Kristine Øen, Adm.dir. i Salmon Group

  Øen har gjennom hele sin yrkeskarriere jobbet med havrelaterte virksomheter. Hun har vært kommunikasjonssjef hos Odfjell, Grieg Gruppen og Marine Harvest, og hun har vært daglig leder i klyngeorganisasjonen Maritime Bergen. Øen har samfunnsvitenskapelig utdanning fra UiO og UiB og har en Mastergrad i havpolitikk og havforvalting fra London School of Economics.

 • Nils Aadland, Samfunnskontakt i Salmon Group

  Aadland har erfaring fra politikk, næringsliv og FoU-prosjekter både innen maritim og marin industri. Aadland har både teknisk og kommersiell bakgrunn, har ledererfaring fra flere bransjer, og har jobbet mye med fremtidens bærekraftige løsninger. Som adm.dir. ved skipsverftet Fjellstrand og senere i NCE MCT, var han sentral i utviklingen av «Ampere», den første batteridrevne fergen.

 • Espen Børhaug, Næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd

  Børhaug har bred erfaring fra journalistikk og kommunikasjon. Han var ansatt i Bergensavisen i en årrekke, blant annet som politisk redaktør. Senere har han også vært kommunikasjonssjef i StorBergen og Obos. Børhaug jobber noe blant annet med ressursgruppe Marin i Bergen Næringsråd, og skal lede panelsamtalen på dette møtet.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere